Ngày xưa em ngây thơ
Ngồi bói bông hồng nở
Đoán tình yêu sau này
Vẹn tròn hay giang dở

Nụ hoa như e ấp
Giấu kín điều em mong
Ý hẳn tình chưa đẹp
Hoa chưa tươi cánh hồng?

Nhưng tình như hương nhẹ
Đến lúc nào không hay
Hoa tình yêu chợt nở
Hương tình yêu say say...

Gió ơi giùm nói nhỏ
Tới vạn nụ hoa hồng
- Nở đi hoa có biết
Tình yêu đến rồi không?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]