"Em ở đâu, hỡi mùa thu tóc ngắn?"

Tôi gọi thầm tên Em giữa mùa Thu
Có áng mây nghe nhầm nên đứng lại
Ai cũng nghĩ thanh minh là thú tội
Tôi dại khờ nên ngày ấy lặng im.

Có một lời đã muốn nói cùng Em
Nhưng lại sợ nếu mà Em từ chối.
Tôi đâu nghĩ chính Em đang chờ đợi
Đang trách tôi sao lại quá vô tình...

Áng mây bay đi, tôi còn lại một mình
Em thất vọng cũng rẽ về ngả khác
Giữa mùa Thu tôi ngậm ngùi nuối tiếc
Nhưng bây giờ còn biết gọi thầm ai?...


1994