Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/03/2020 20:15

Về xem tình loài trúc tre
rỗng không mà thổi ta nghe cảm lòng

Ngẩng trông mây trắng phiêu bồng
sớm chiều bạn chốn hư không đất trời

Cúi nhìn những cánh hương rơi
thơm tho - như thể đấy lời kêu thương


Nguồn: Tĩnh thì sáng (thơ), Đỗ Trọng Khơi, NXB Hội nhà văn, 2014