Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/03/2020 20:15

Về xem tình loài trúc tre
rỗng không mà thổi ta nghe cảm lòng

Ngẩng trông mây trắng phiêu bồng
sớm chiều bạn chốn hư không đất trời

Cúi nhìn những cánh hương rơi
thơm tho - như thể đấy lời kêu thương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]