11.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 29/06/2009 23:56

Lòng nhờ sắc dắt màu dìu
mà chân vẫn gió dẫm xiêu vẹo đường
hơi nắng chạm phải mùi sương
một ngày cuối phố đầu phường rất thu

Làng xa như thực như mơ
như đâu khuất lắm như vừa quanh đây
ngước nhìn lên lá vàng cây
con mắt gặp lại đoạn ngày xa quê

Giỗ bà giỗ bố không về
một con giữa phố tự chia đôi lòng!