Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 14/12/2008 02:32

Lửa cháy ngược, nước chảy xuôi
ngược xuôi đảo nghịch để lời tình đau

Ngoài vườn đông mới chớm màu
trong đôi mắt - sắc thu sau đã vàng

Thương yêu đi với phụ phàng
một dòng nước chảy song ngang đôi bờ

Lửa xuôi nước ngược bao giờ
cho chim than bể, cá hờ gọi non


9-1998

Nguồn: Cầm thu, NXB Văn học, 2002