Ôi ánh trăng non tươi, ánh trăng mỡ màu
Vai mang đầy ánh trăng mà không thấy nặng
Mắt chứa đầy ánh trăng mà không thấy chói
Bến nước chẳng ngại e tràn dù muôn ánh trăng rơi.
Chẳng hề mòn đi, cũng chẳng cỗi già
Trăng mãi mãi non tươi sắc trẻ
Đã bao mùa thu bên đường bao cô bé
Lấy tà áo hứng trăng rồi đêm đêm trong mộng khóc thầm.


Thu 1988

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]