31/05/2020 05:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thư online

Tác giả: Đỗ Trọng Khơi

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/03/2020 20:15

 

Về xem tình loài trúc tre
rỗng không mà thổi ta nghe cảm lòng

Ngẩng trông mây trắng phiêu bồng
sớm chiều bạn chốn hư không đất trời

Cúi nhìn những cánh hương rơi
thơm tho - như thể đấy lời kêu thương
Nguồn: Tĩnh thì sáng (thơ), Đỗ Trọng Khơi, NXB Hội nhà văn, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Trọng Khơi » Thư online