Một buổi sáng bình yên, gió không động trên cành
Anh nổi sóng vì sự bình yên ấy

Vừa mới đây thôi, cũng vào một buổi mai như vậy
Người anh yêu quý, tôn thờ - vĩnh viễn... cách xa anh


Nguồn: blog của tác giả