53.20
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (357 bài)
- Tố Hữu (251 bài)
- Nguyễn Bính (284 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 19/12/2022 10:21 bởi tôn tiền tử
Đỗ Quang Huỳnh là nhà báo, phó tổng biên tập Tạp chí Thanh niên.