44.50
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
3 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 18:06

懇求

何幸期門鋒刃中
老天著意護英雄
護英雄百戰功
長驅駟馬靜關東
關東關北休傳箭
山尾山頭早掛弓
捷色旌旗辭塞月
凱歌將士背邊風
勒詩兮燕然石
獻馘兮未央宮
未央宮兮向天朝
挽銀河兮洗刀弓
詞人刪下平淮頌
樂府歌傳入漢謠
凌煙閣兮秦叔寶
麒麟台兮霍嫖姚
天長地久茅苴券
子蔭妻封爵祿標
有愁兮此日
得意兮來時
妾非蘇家癡心婦
君亦洛陽好男兒
歸來倘佩黃金印
肯學當年不下機
願為君兮解征衣
願為君兮捧霞巵
為君梳櫛雲鬟髻
為君粧點玉臙脂
取君看兮舊淚帕
訴君聽兮舊情詞
舊情詞兮換新聯
語新話舊兮酒杯前
淺斟兮慢慢
底唱兮連連
斟不斟兮蒲城釀
唱不唱兮紫騮篇
願斟九醞兮唱雙聯
與君整頓兮舊姻緣
交頸成雙到老天
償了功名離別債
相憐相守太平年
太平年願君止戈置
若然此別妾何淚
將會之期將寄言
嗟乎丈夫當如是

 

Khẩn cầu

Hà hạnh Kỳ môn phong nhẫn trung
Lão thiên trước ý hộ anh hùng
435. Hộ anh hùng bách chiến công
Trường khu tứ mã tịnh quan Đông
Quan Đông Quan Bắc hưu truyền tiễn,
Sơn vĩ sơn đầu tảo quải cung
Tiệp sắc tinh kỳ từ tái nguyệt
440. Khải ca tướng sĩ bối biên phong
Lặc thi hề Yên Nhiên thạch
Hiến quắc hề Vị Ương cung
Vị Ương cung hề hướng thiên triều
Vãn Ngân hà hề tẩy đao cung
445. Từ nhân san hạ Bình Hoài Tụng
Nhạc phủ ca truyền nhập Hán dao
Lăng Yên các hề Tần Thúc Bửu
Kỳ Lân đài hề Hoắc Phiêu Diêu
Thiên trường địa cửu mao thư khoán
450. Tử ấm thê phong tước lộc tiêu
Hữu sầu hề thử nhật
Đắc ý hề lai thời
Thiếp phi Tô gia si tâm phụ
Quân diệc Lạc dương hảo nam nhi
455. Quy lai thảng bội hoàng kim ấn
Khẳng học đương niên bất há ky
Nguyện vi quân hề giải chinh y
Nguyện vi quân hề bổng hà chi
Vi quân sơ trất vân hoàn kế
460. Vi quân trang điểm ngọc yên chi
Thủ quân khan hề cựu lệ phạ
Tố quân thính hề cựu tình từ
Cựu tình từ hề hoán tân liên
Ngữ tân thoại cựu hề tửu bôi tiền
465. Thiển châm hề mạn mạn
Để xướng hề liên liên
Châm bất châm hề Bồ thành nhưỡng
Xướng bất xướng hề Tử lưu thiên
Nguyện châm cửu uấn hề xướng song liên
470. Dữ quân chỉnh đốn hề cựu nhân duyên
Giao cảnh thành song đáo lão thiên
Thường liễu công danh ly biệt trái
Tương liên tương thủ thái bình niên
Thái bình niên nguyện quân chỉ qua trí
475. Nhược nhiên thử biệt thiếp hà lệ
Tương hội chi kỳ tương ký ngôn
477. Ta hồ trượng phu đương như thị.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đoàn Thị Điểm, Phan Huy Ích

Mũi đòng vác đòi lần hăm hở,
Đã lòng trời gìn giữ người trung.
Hộ chàng trăm trận nên công,
380. Buông tên ải bắc treo cung non đoài.
Bóng cờ xí giã ngoài quan ải,
Tiếng khải ca trở lại thần kinh.
Non Yên tạc đá đề danh,
Triều thiên vào trước cung đình dâng công.
385. Nước duềnh Hán vác đòng rửa sạch,
Khúc nhạc từ réo rắt ngợi khen.
Tài so Tần, Hoắc vẹn tuyền,
Tên ghi gác Khói tượng truyền đài Lân
Nền huân tướng đai cân rạng vẻ,
390. Chữ đồng hưu bia để nghìn đông.
Ơn trên tử ấm thê phong,
Hiển vinh thiếp cũng đượm chung hương trời.
Thiếp chẳng dại như người Tô phụ,
Chàng hẳn không như lũ Lạc Dương.
395. Khi về đeo quả ẩn vàng,
Trên khung cửi dám rẫy ruồng làm cao.
Xin vì chàng xếp bào cởi giáp,
Xin vì chàng rũ lớp phong sương.
Vì chàng tay chuốc chén vàng,
400. Vì chàng điểm phấn đeo hương não nùng.
Giở khăn lệ chàng trông từng tấm,
Đọc thơ sầu chàng thẩm từng câu.
Câu vui đổi với câu sầu,
Rượu khà cùng kể trước sau mọi lời.
405. Sẽ rót vơi lần lần từng chén,
Sẽ ca dần ren rén từng thiên.
Liên ngâm đối ẩm đòi phen,
Cùng chàng lại kết mối duyên đến già.
Cho bõ lúc sầu xa cách nhớ,
410. Giữ gìn nhau vui thuở thanh bình.
Ngâm nga mong gửi chữ tình,
412. Dường này âu hẳn tài lành trượng phu.


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cù An Hưng

Cho dù đối diện rừng gươm
Hề chi! trời đất vốn thương anh hùng
Giúp chàng phá trận lập công
Khắp miền Quan bắc Quan đông yên lành
425. Chẳng còn nghe nói chiến chinh
Cung tên xếp xó, thanh bình là đây
Giả từ quan ải, cờ bay
Dựa lưng gió núi, ngất ngây khải hoàn
Yên Nhiên, bia khắc tên chàng
430. Cửu trùng ban thưởng cả ngàn công lao
Kéo Ngân hà rửa cung đao
Văn nhân toàn quốc đón chào đề thơ
Ca dao thôn xóm hát hò
Bài ca “nhập Hán” bây giờ trổi lên
435. Họa hình bày gác Lăng Yên
Chỗ Tần Thúc Bảo dám xin đứng gần
Hình trưng giữa điện Kỳ Lân
So người họ Hoắc có phần sánh ngang
Nhận bao tước lộc vua ban
440. Từ nay dòng họ vẻ vang đời đời
Vướng sầu cứ chịu người ơi
Đợi khi đắc ý vui thời tương lai
Vợ Tô Tần, dại khờ thôi
Chồng về tiều tụy vẫn ngồi ngó ngang
445. Chồng ta: anh tuấn Lạc Dương
Ngày về ắt hẳn ấn vàng vua trao
Vì chàng khẽ gỡ chiến bào
Vì chàng nâng chén rượu đào kính yêu
Vì chàng chải tóc mây thêu
450. Vì chàng tô điểm diễm kiều như mơ
Mời xem khăn thấm lệ xưa
Đọc cho nghe hết quyển thơ đọng sầu
Đổi ngay ý tứ đón nhau
Thích nghe chuyện mới từng câu ấm lòng
455. Liên ngân đối ẩm tình nồng
Hát vui xum họp đón chồng tài cao
Rót chi thứ rượu bồ đào
Khúc ca ly biệt ném vào hư vô
Hầu chồng đến tuổi già nua
460. Đền nhau một thuở có thừa đắng cay
Công danh phước lộc cao dầy
Bên nhau hưởng trọn những ngày bình yên
Ngàn thu sông núi vững bền
Chẳng còn chinh phụ buồn phiền, lệ sa
465. Hẹn chàng thiếp gởi khúc ca
466. Chàng ơi như thế mới là trượng phu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Vòng đao kiếm ít lành nhiều dữ
Hoạ may trời muốn giữ người trung
Giúp trăm trận thắng oai hùng
Duỗi chân chiến mã ung dung ngủ khềnh
Trong ngoài trại cung tên đều gác
Bốn phương trời gió cát cũng ngưng
Trăng lu sau lớp cờ mừng
Gió sau lưng thổi, chiến công về thành
Núi Yên khắc đề danh trên vách
Sông Ngân chùi rửa sạch cung đao
Trong triều lễ nhạc đón chào
Khải hoàn như sấm rền vào muôn dân
Đắn đo xét xa gần công trạng
Vua truyền theo thứ hạng thưởng ngay
Phu thê cùng hưởng lộc này
Đắng cay rồi cũng vui vầy hiển vinh
Thiếp chẳng dại làm mình làm mẩy
Chàng cũng đâu ruồng rẫy làm cao
Này đây thiếp cởi chiến bào
Còn đây là chén rượu đào vui chung
Thiếp vì chàng chải bung búi vấn
Thiếp vì chàng thoa phấn tươi hồng
Giở khăn lệ cũ cùng trông
Kể lời thơ cũ cạn nông tình sầu
Tình xưa lại khắc sâu tình mới
Chén tình này cạn với nhau thôi
Chầm chậm rót, cạn lại bồi
Say sưa mình hát từng hồi giao duyên
Đối ngâm đối ẩm liền canh nhé
Chín ly này thề sẽ cùng nhau
Bên nhau mãi đến bạc đầu
Gần nhau cho bõ lúc sầu xa nhau
Cảnh gươm giáo đào sâu chôn chặt
Thời thái bình đối mặt ngâm nga
Giấc mơ này gởi người xa
Ôi làm được thế đáng là trượng phu!

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời