Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/01/2021 18:55

Ai lên Quán Dốc mà chờ
Quai thao đứt dải lửng lơ sông Cầu
Bây giờ ai có thương nhau
Xin đừng cởi áo ngày sau khó tìm

Ơ kìa! Con mắt lim dim
Đôi bên vạt áo ướt thêm mấy lần
Rượu nồng nhớ gái làng Vân
Xa xôi vẫn giục bước chân tìm về

Thuyền ai ngược nước Tào Khê
Bão giông câu hát có che chở người?
Ai ơi bèo dạt mây trôi
Ai đi cuối đất cùng trời vì ai?

Vôi nồng vẫn nhớ trầu cay
Để cho anh tiếc cái ngày còn không
Lơ thơ nước chảy đôi dòng
Bắc câu dải yếm
Qua sông - đưa người


Nguồn: Như chiếc lá trời (thơ), Đặng Nguyệt Anh - Hồ Đắc Thiếu Anh - Lê Thị Kim - Trần Mai Hường, NXB Hội nhà văn, 2020