10/02/2023 04:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc hát sông Cầu

Tác giả: Đặng Nguyệt Anh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/01/2021 18:55

 

Ai lên Quán Dốc mà chờ
Quai thao đứt dải lửng lơ sông Cầu
Bây giờ ai có thương nhau
Xin đừng cởi áo ngày sau khó tìm

Ơ kìa! Con mắt lim dim
Đôi bên vạt áo ướt thêm mấy lần
Rượu nồng nhớ gái làng Vân
Xa xôi vẫn giục bước chân tìm về

Thuyền ai ngược nước Tào Khê
Bão giông câu hát có che chở người?
Ai ơi bèo dạt mây trôi
Ai đi cuối đất cùng trời vì ai?

Vôi nồng vẫn nhớ trầu cay
Để cho anh tiếc cái ngày còn không
Lơ thơ nước chảy đôi dòng
Bắc câu dải yếm
Qua sông - đưa người
Nguồn: Như chiếc lá trời (thơ), Đặng Nguyệt Anh - Hồ Đắc Thiếu Anh - Lê Thị Kim - Trần Mai Hường, NXB Hội nhà văn, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Nguyệt Anh » Khúc hát sông Cầu