Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lửa vào 11/07/2010 04:06

Ước mang Đà Lạt về theo
sương giăng, vó ngựa, thông reo, hoa cười
Đa-tan-la thoáng bồi
đa tình nên suốt một đời đa mang

Lỡ vương gió núi mưa ngàn
hồ xanh ngắt với chiều vàng ngẩn ngơ
Đà Lạt hoa
Đà Lạt thơ
Đà Lạt Anh
Biết bao giờ lại lên!