01/02/2023 11:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đà Lạt lỡ vương

Tác giả: Đặng Nguyệt Anh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lửa vào 11/07/2010 04:06

 

Ước mang Đà Lạt về theo
sương giăng, vó ngựa, thông reo, hoa cười
Đa-tan-la thoáng bồi
đa tình nên suốt một đời đa mang

Lỡ vương gió núi mưa ngàn
hồ xanh ngắt với chiều vàng ngẩn ngơ
Đà Lạt hoa
Đà Lạt thơ
Đà Lạt Anh
Biết bao giờ lại lên!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Nguyệt Anh » Đà Lạt lỡ vương