Giây phút êm đềm trôi quá mau,
Thời gian tình chớ nhạt phai màu.
Anh đi buồn tháng mình xa cách,
Em ở tiếc ngày ta có nhau.
Ngày đến chẳng màng hoa lối trước,
Đêm về không ngắm cảnh vườn sau.
Bao giờ anh nhỉ, mình xao xuyến,
Môi ấm tay êm, giã biệt sầu.


(17-8-2001)

Bài thơ này họa nguyên vần bài thơ Gặp lại của tác giả Trương Đình Ngữ. Hai bài thơ XướngHọa đều được đăng trong tập thơ Thư gửi một người của Đào Tiến Luyện.