25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2011 20:02

冬松詩

四時皆美盡稱長,
愛爾堅貞性獨剛。
地上生成材冠楚,
天中特立節凌霜。
北風琴鼓群聲興,
東嶺名高萬古香。
借問丈夫何大用,
於身為棟與為梁。

 

Đông tùng thi

Tứ thời giai mỹ tận xưng trường,
Ái nhĩ kiên trinh tính độc cương.
Địa thượng sinh thành tài quán sở,
Thiên trung đặc lập tiết lăng sương.
Bắc phong cầm cổ quần thanh hứng,
Đông lĩnh danh cao vạn cổ hương.
Tá vấn trượng phu hà đại dụng,
Ư thân vi đống dữ vi lương.

 

Dịch nghĩa

Bốn mùa tươi tốt ai cũng khen
Yêu ngươi riêng giữ khí tiết bền
Mọc từ đất lên, tài năng trội nhất loài gỗ
Sừng sững giữa trời, ngạo nghễ gió sương
Gió bắc thổi, reo lên như muôn tiếng đàn
Tên nổi ở non đông, hương thơm muôn thuở
Muốn hỏi bậc trượng phu có được đại dụng gì
Đem thân để làm rường và làm cột[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Bốn mùa tươi tốt thảy đều khen
Riêng vững yêu ngươi khí tiết bền
Quán sở hiên ngang từ đất mọc
Khinh sương ngạo nghễ giữa trời lên
Đàn reo gió bấc muôn âm vọng
Thơm nổi non Đông vạn cổ truyền
Muốn hỏi trượng phu sao đại dụng
Thân làm rường cột ấy là nên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bốn mùa tươi tốt người người khen,
Riêng giữ yêu ngươi khí tiết bền,
Từ đất mọc lên tài trội nhất,
Gió sương ngạo nghễ giữa trời lên,
Reo lên gió bắc như đàn gẩy,
Thơm nổi non đông mãi vẫn truyền.
Muốn hỏi trượng phu sao đại dụng,
Đem thân rường cột việc làm nên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời