Dưới đây là các bài dịch của hahuyen. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (25 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đề Nhị Thanh động (Nguyễn Du): Bản dịch của hahuyen

Bàn cổ mới phân năm không nhớ
Núi khe hang động từ núi sanh
Đá khe muôn khúc vô cùng tuyệt
Một hạt càn khôn thế giới thành
Khắp cảnh đều không có tướng nào?
Tâm này luôn định không lìa Thiền
Đại sư không ý không cùng tận
Lắm cảnh trong thành lại biến thiên!

Ảnh đại diện

Xuân dạ (Nguyễn Du): Bản dịch của hahuyen

Thâm u hàng liễu bên song cửa
Đêm tối ánh dương nơi nào tầm?
Giang hồ bệnh đến bao năm tháng
Theo gió mưa xuân đêm càng thâm
Nhiều năm lữ khách chong đèn lệ
Nghìn dặm quê nhà trăng dõi tâm
Ngoài xóm Nam Đàn Long giang chảy
Đưa hoài kim cổ lạnh dòng trôi.

Ảnh đại diện

Ký hữu (Hồng Sơn sơn nguyệt nhất luân minh) (Nguyễn Du): Bản dịch của hahuyen

Một mảnh trăng soi khắp núi Hồng
Kinh đô nghìn dặm nhớ đêm nay
Ngọc thô chưa lộ chân diện mục*
Công danh nào bận một châu này?
Còn sống không mang công hầu cốt
Nếu không chỉ bạn lợn và nai
Muốn làm người rảnh rang cửa bắc
Bình an vô sự đạt tâm không.


* Chân diện mục chỉ cho bộ mặt thật xưa nay của chúng ta (ẩn dụ).
Ảnh đại diện

Đạo ý (Nguyễn Du): Bản dịch của hahuyen

Trăng sáng chiếu giếng xưa
Nước giếng không nổi sóng
Không bị người khuấy đảo
Tâm này tất không động.
Dù bị người khuấy đảo
Qua động lại lặng ngưng
Trong sáng một tấm lòng
Nước giếng xưa, trăng sáng.

Ảnh đại diện

Thôn dạ (Nguyễn Du): Bản dịch của hahuyen

Cỏ xanh trước xóm lão ông nằm
Bao phủ sông nam đặc bóng đêm
Trăng sáng đầy trời ao rủ xuống
Đèn hiu nửa vách gió lạnh căm
Già đến vụng đường không sinh kế
Chướng tiêu tâm cũ bỗng nhàn an*  
Ngư Tiều kết bạn qua năm tháng
Tiếu ngạo trong vùng cỏ khói lam.


Nhàn an: chỉ cho nghĩa "không" của nhà Phật, không còn vướng bận nghiệp chướng nữa.
Ảnh đại diện

Ẩm tửu khán mẫu đơn (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của hahuyen

Nay nhấp rượu trước hoa
Cam tâm say vài chén
Chỉ sợ hoa lên tiếng
Không nở vì lão ông!

Ảnh đại diện

Vô đề (Chân tể vô tư tâm) (Vương Ấu Ngọc): Bản dịch của hahuyen

Chúa tể tâm vô tư
Vạn vật mặc đủ hình
Người thân thể lan huệ
Rời xa cốc thẩm xanh
Gió lặng câm, càng đẹp
Mưa sương ngấm lạnh tanh
Một sớm nơi thượng uyển
Lý đào nhường cỏ thơm.

Ảnh đại diện

Tư phụ my (Bạch Cư Dị): Bản dịch của hahuyen

Gió xuân lay động tự hướng đông
Rụng cả anh đào lẫn tận mai
Chỉ có mi em sầu phong kín
Gió xuân nào thổi để mi khai?

Ảnh đại diện

Xuân tứ (Lý Bạch): Bản dịch của hahuyen

Cỏ Yên xanh biếc tơ trời
Dâu Tần lả ngọn lửng lơi xanh vàng
Ngày về mong đợi nơi chàng
Là khi lòng thiếp đứt từng khúc thôi
Gió xuân không biết kia ơi
Tại sao cứ mãi lả lơi bên màn?

Ảnh đại diện

Trường Can hành kỳ 2 (Lý Bạch): Bản dịch của hahuyen

Nhớ xưa thiếp ở khuê phòng
Khói lam chưa bén bụi hồng chửa cam
Từ theo người đất Trường Can
Thường lên đầu núi ngóm xem gió mùa
Tháng năm mùa nổi gió nam
Nghĩ chàng xuống huyện Ba Lăng đâu rồi
Tháng tám mùa nổi gió tây
Đến sông Dương Tử bao ngày chàng qua
Đến nay đau khổ thế nào?
Gần nhau thời ít xa nhau thời nhiều
Tương Đàm ngày đến bao nhiêu
Mà trong mộng thiếp gặp nhiều phong ba
Cuồn phong thổi trận đêm qua
Bẻ cây xơ xã thổi bừa đầu sông
Chàng bên gió tối mịt mùng
Bước chân không biết đâu vùng đâu nơi!
Thiếp mong cưỡi ngựa mây trôi
Hẹn nhau tìm gặp chân trời bãi Lan
Như uyên ương cỏ Bồ xanh
Và đôi phỉ thúy đậu cành bình phong
Cảm thương thiếp tuổi trăng tròn
Hồng nhan như đóa đào hồng mởn mơ
Mà nay là vợ thương cơ
Hết sầu vì nước lại sầu gió qua.

Trang trong tổng số 3 trang (25 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối