Dưới đây là các bài dịch của Trần Thắng Tiến. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Phù Dung lâu tống Tân Tiệm kỳ 1 (Vương Xương Linh): Bản dịch của Trần Thắng Tiến

Mưa lạnh đầy sông đêm tới Ngô
Sáng ra đưa khách Sở Sơn trơ
Bạn ở Lạc Dương mà có hỏi
Băng khiết lòng như ở Ngọc hồ

Ảnh đại diện

Khiển hoài (Đỗ Mục): Bản dịch của Trần Thắng Tiến

Thất thểu sông hồ quắp rượu đi
Eo thon nhỏ nhắn giữa tay ghì
Dương Châu sực tỉnh mười năm ngẩn
Lãi tiếng “Bạc tình” trăng gió ghi

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]