Dưới đây là các bài dịch của Trần Hoàng Tiến. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Mộng sơn trung (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Trần Hoàng Tiến

Động xanh rừng trúc rợp giương,
Lạnh bày dòng thác tựa gương nối trời.
Đêm qua nước sáng trăng rơi,
Mộng lên tiên giới, thẳng trời hạc bay.

Ảnh đại diện

Giang lâu thư hoài (Triệu Hỗ): Bản dịch của Trần Hoàng Tiến

Bên sông lầu vắng miên man
Bóng trăng hắt nước in sang sắc trời
Trăng trong, tri kỉ đâu rồi?
Người đi, cảnh chẳng đổi dời khác xưa.

Ảnh đại diện

Dạ vũ (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Trần Hoàng Tiến

Sớm mai dế rúc chán lại thôi
Ngọn đèn chớm tắt đã bừng rồi
Cách song vẫn biết đêm mưa mãi
Vì nghe tàu chuối tiếng mưa rơi.

Ảnh đại diện

Đại Than dạ bạc (Phạm Tông Ngộ): Bản dịch của Trần Hoàng Tiến

Giang hồ phiêu dạt, đã mười năm,
Gió thổi mấy phen, áo sờn không?
Chùa xưa sương lạnh, chuông vừa điểm,
Nhạn liệng trời thu, trăng qua sông.
Cổ kim thăm thẳm, còn mãi đạo,
Càn khôn không cản thân phiêu diêu.
Ẩn cư, vẫn tiếc lòng nhân thế,
Mây vờn trong mộng, cũng thẹn nhiều.

Ảnh đại diện

Đề Phá Sơn tự hậu thiền viện (Thường Kiến): Bản dịch của Trần Hoàng Tiến

Bình minh, dừng bước chùa xưa,
Cây cao đổ bóng, đong đưa nắng vàng.
Quanh co dốc vắng, đường hoang,
Dẫn vào thiền cảnh mênh mang hoa rừng.
Chim qua vì núi sáng bừng,
Tâm ta chẳng động vì vừng(*) hồ trong.
Thị phi đã bặt tiếng lòng,
Duy còn chuông khánh, thiền phòng dịu êm.


* vùng.
Ảnh đại diện

Đề vân oa (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Trần Hoàng Tiến

Bên giường sách chật, bức rèm hoa,
Thủy trúc sân ngoài với gió ca.
Am mây trọn buổi, nhàn – vô sự,
Song hờ, một gối, một giấc già.

Ảnh đại diện

Cẩm sắt (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Trần Hoàng Tiến

Đàn lạ vì sao năm chục dây,
Nhập vào mỗi trụ mỗi xuân gầy.
Luyến điệp, Trang sinh dù tỉnh mộng,
Nhớ quyên, Thục đế gửi tâm say.
Biển xanh trăng rọi, châu ngấn lệ,
Ruộng lam nắng chiếu, ngọc tỏa mây.
Một khúc cảm hoài! Ôi, dĩ vãng!
Cầm reo não nuột với thân này.

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]