Dưới đây là các bài dịch của Trương Đình Chi. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hoạ tặng viễn (Độc Cô Cập): Bản dịch của Trương Đình Chi

Nhớ lại năm xưa khi gió xuân
Ánh song đào lý nở đầy sân
Ôm đàn người đẹp sánh đào lý
Mặt ngọc bên hoa thật xứng cân
Năm nay hoa nở đẹp như thơ
Vắng con người ngọc của năm xưa
Ra đi ướm hỏi sầu bao nả
Hoa biết vì hoa đã tiễn đưa

Ảnh đại diện

Đề bích Hoàng Tế tự kỳ 2 (Tưởng Sĩ Thuyên): Bản dịch của Trương Đình Chi

Nước non khêu gợi mối duyên văn
Cảnh chín châu đà trải gót chân
Cái việc ba sinh thôi chớ hỏi
Ta vừa hai chục lẻ tư xuân

Ảnh đại diện

Đề bích Hoàng Tế tự kỳ 1 (Tưởng Sĩ Thuyên): Bản dịch của Trương Đình Chi

Theo tiếng chuông ngân tới cửa thiền
Cậy ai thức tỉnh mối trần duyên
Sa la khó kiếm không người mách
Luống phụ lòng mong hiểu đạo huyền

Ảnh đại diện

Tự cảnh (Chu Hy): Bản dịch của Trương Đình Chi

Mười năm vượt bể tựa thân bèo
Về vướng nàng Lê nặng đá đeo
Chữ "dục" trên đời nguy hiểm nhất
Bao người vướng phải cuộc đời tiêu

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]