Dưới đây là các bài dịch của Trác Văn Quân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Xuân tứ (Lý Bạch): Bản dịch của Trác Văn Quân @www.vietkiem.com

Đất Yên cỏ biếc như tranh
Đất Tần dâu trĩu cành xanh nõn nà
Lúc chàng mong lại quê nhà
Là khi buồn thiếp xót xa tâm bào
Gió xuân chẳng hẹn cùng nhau
Cớ sao thổi buốt vào sâu trướng màn.

Ảnh đại diện

Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ (Vương Duy): Bản dịch của Trác Văn Quân

Một mình phiêu bạt chốn tha phương
Cửu trùng tiết đẹp nhớ người thương
Nơi xa vẫn biết người phương ấy
Thù du cầm nhớ kẻ phong sương


07/08/06

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]