Dưới đây là các bài dịch của Thanh Từ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Kệ vân (Trần Nhân Tông): Bản dịch của HT. Thích Thanh Từ

Ở đời vui đạo hãy tuỳ duyên,
Đói đến thì ăn, nhọc ngủ liền.
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm,
Đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền.

Ảnh đại diện

Văn chung (Viên Học thiền sư): Bản dịch của Thanh Từ

Sáu thức tối tăm khổ đêm dài
Vô minh che đậy mãi mê say
Sớm tối nghe chuông, lòng tỉnh giấc
Thần lười dứt sạch, được thần thông

Ảnh đại diện

Truy điệu Chân Không thiền sư (Đoàn Văn Khâm): Bản dịch của Hoà thượng Thanh Từ

Trong triều, ngoài nội kính gia phong,
Chống gậy, đường mây quyện bóng rồng.
Cửa từ chợt hoảng rường cột đổ,
Rừng đạo bùi ngùi cội thông long.
Cỏ biếc quanh mồ thêm tháp mới,
Non xanh nước thắm gởi thân trong.
Vắng vẻ cửa thiền ai đến gõ,
Văng vẳng chuông chiều nát cõi lòng.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]