Rơi chẳng hết, giọt lệ tương tư bày đỏ thắm,
Nở không ngừng, xuân về hoa liễu khắp lầu son,
Nằm trằn trọc, song the mưa gió buổi hoàng hôn.
Quên chẳng được, sầu mới sầu cũ dồn!
Nuốt không trôi, rượu vàng gạo ngọc nào biết ngon,
Soi không rõ, đứng trước gương lăng hình héo don!
Nét ngài cau cau khôn dãn,
Giọt đồng thoảng nhẹ chẳng dồn.
Chao!
Nào khác gì: Mãi trôi đi, nước biếc dòng man mác,
Còn đứng đó, non xanh bóng chập chờn.


Dịch từ đúng nguyên điệu thì khó quá, chỉ xin cố giữ đúng số chữ trong câu (!)