Dưới đây là các bài dịch của Phạm Trọng Điềm. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 6 trang (57 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đề Đạm Thuỷ tự (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Bên đình Đạm-thuỷ cỏ đầy đồi,
Mưa tạnh, non quang, bóng xế rồi.
Nhân tiện qua đường vào vãng cảnh,
Gõ chuông, cắp sách, nhặt hoa rơi.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977
Ảnh đại diện

Tặng sĩ đồ tử đệ (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Mây nổi giàu sang chầy chửa đến,
Nước trôi ngày tháng giục mau già.
Chi bằng ở ẩn nơi rừng suối,
Nằm khểnh gió thông, uống chén trà.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập (tập II: Kiến văn tiểu lục), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977
Ảnh đại diện

Quá Vạn Kiếp (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Nhân vật Lạng Sơn nước chảy xuôi,
Trăm năm bấm đốt chốc mồng thôi.
Quay đầu nhìn kỹ nơi non cũ,
Đàn nhạn bay về rợp giữa trời.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977
Ảnh đại diện

Chu trung (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Một lá thuyền con thú hải hồ,
Chèo ra lau lách gió vu vu.
Thuỷ triều buổi tối trông mờ mịt,
Trời nước mênh mông một chiếc cò.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977
Ảnh đại diện

Đề Động Hiên đàn việt giả sơn (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Trồng cây uốn lá giả làm non,
Lồng khói, trăng, hoa, thú cỏn con.
Tư tưởng từ nay không tục luỵ,
Được thêm gió mát ngủ thêm ngon.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977
Ảnh đại diện

Ai phù lỗ (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Đề thư bằng máu muốn đưa tin,
Ngoài ải mây đùn chiếc nhạn im.
Buồn ngó trăng nay nào những kẻ?
Mở màng hai chốn một lòng in


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977
Ảnh đại diện

Sơn vũ (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Gió thu đêm vắng động rèm ngoài,
Nhà nát trên non cỏ mọc hoài.
Một tấm lòng thiền tu luyện sẵn,
Tiếng sâu eo óc luống vì ai?


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977
Ảnh đại diện

Trú miên (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Cấy cày vườn ruộng của ông cha,
Ngàn khóm cây xanh phủ khắp nhà.
Cửa sổ mộc tê chim vắng tiếng,
Ngủ ngày một giấc gió bay qua.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977
Ảnh đại diện

Mai hoa (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Muốn hỏi trời xanh vỡ lý ra,
Trong non băng tuyết nở tung hoa.
Hái về không phải nhìn âu yếm,
Muốn mượn màu xuân đỡ bệnh già.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977
Ảnh đại diện

Nhân sự đề Cứu Lan tự (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Hổ mình đức mỏng giữ đèn nhang,
Luống để Thập, Hàn mắc tiếng oan.
Theo bạn chi bằng về núi quách,
Non cao trùng điệp kể muôn vàn.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập (tập II: Kiến văn tiểu lục), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977

Trang trong tổng số 6 trang (57 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối