Dưới đây là các bài dịch của Phạm Trọng Điềm. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 6 trang (57 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Địa lô tức sự (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Đốt hết củi rồi lại thắp hương,
Bảo ban chú tiểu hỏi văn chương.
Tay nâng ống thổi cùng dùi mõ,
Luống để người cười sư vội vàng.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977
Ảnh đại diện

Thứ Bảo Khánh tự bích gian đề (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Cỏ dại mây mù tứ nảy ra,
Lầu Nam quán Bắc bóng chiều tà.
Xuân không chủ tiếc thơ không giỏi,
Buồn rứt gió đông mấy khóm hoa.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977
Ảnh đại diện

Thạch thất (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Nửa gian nhà đá mây bao bọc,
Một tấm áo bông buổi lạnh lùng.
Sư ngủ giường thiền kinh để án,
Mặt trời ba trượng củi lò không.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977
Ảnh đại diện

Ngọ thuỵ (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Mưa tạnh núi khe tĩnh,
Rừng phong ngủ đàng hoàng.
Ngoảnh trông đời vẩn bụi,
Mở mắt luống mơ màng.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977
Ảnh đại diện

Sơn trung tặng Nhật Nam tăng (Trương Tịch): Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Ở lỳ mấy ngọn núi,
Cửa thông hai cánh cài.
Chép kinh trên lá chuối,
Treo áo rụng hoa mây.
Đục đá mở giếng mới,
Luồn rừng trồng đay gai.
Khi gặp khách Nam-hải
Tiếng Man hỏi nhà ai?


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977
Ảnh đại diện

Tống An Nam Duy Giám pháp sư (Giả Đảo): Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Trong điện xuân, sách kinh bàn luận,
Giường vua ngồi hoa luẩn quẩn bay.
Biển Nam qua lại bấy nay,
Núi non cảnh cũ già quay trở về.
Gió thổi mạnh hương lìa quả ấn,
Mưa dầm dề rêu ngấn khánh vàng.
Kia kìa trời biển mênh mang,
Đi về tin tức ít đàng lưu thông.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977
Ảnh đại diện

Cung Phụng Định pháp sư quy An Nam (Dương Cự Nguyên): Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Cảnh vui Nam Việt là quê
Non xanh mây trắng dặm về xa khơi.
Kinh luân từ giã cửa trời,
Hương hoa ngoài biển sáng ngời, thơm tho.
Sóng dào trắng xoá lông cò,
Thành trì lâu các lờ mờ trên mây.
Trường Yên lòng nhớ bấy nay,
Giao Châu đêm vắng từ rầy gõ chuông.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977
Ảnh đại diện

Vãn Quảng Trí thiền sư (Đoàn Văn Khâm): Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Về rừng núi tránh nơi thành thị,
Dạo non cao hương vị càng xa.
Học thiền muốn mặc cà sa,
Chợt nghe trút dép cửa đà khoá im.
Sân chay tĩnh tiếng chim gọi nguyệt,
Tháp chơ vơ ai viết bài minh?
Bạn tu lọ phải thương tình,
Nước non trước viện ấy hình chân tu.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, quyển IV, mục Thiên chương (văn thơ, từ lệnh), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1977
Ảnh đại diện

Truy điệu Chân Không thiền sư (Đoàn Văn Khâm): Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Vang dậy xa gần phẩm hạnh trong,
Mây sum tích trượng muốn theo rồng.
Bàng hoàng cửa phật nơi xà cái,
Ngao ngán rừng thiền đổ gốc thông.
Cỏ biếc mây quanh thêm mộ tháp,
Non xanh nước quấn nhớ hình dung.
Cửa chùa vắng vẻ nào ai biết?
Chiều đến nghe chuông luống chạnh lòng.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, quyển IV, mục Thiên chương (văn thơ, từ lệnh), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1977
Ảnh đại diện

Tặng Quảng Trí thiền sư (Đoàn Văn Khâm): Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Treo gậy non cao phủi bụi trần,
Hỏi chi mộng ảo tựa phù vân.
Cố theo Trừng, Thập khôn tìm chước,
Hàng ngũ trâm anh bó buộc thân.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, quyển IV, mục Thiên chương (văn thơ, từ lệnh), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1977

Trang trong tổng số 6 trang (57 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối