Dưới đây là các bài dịch của Phùng Tường-Vân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan) (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Phùng Tường-Vân

Trùng phùng, ly biệt: khó khăn
Gió Đông ngăn chẳng nổi tàn trăm hoa
Tằm xuân chết chẳng hết tơ
Nến khuya tắt lụn lệ khô được nào
Sớm soi gương tóc hư hao
Đêm ngâm ngợi ánh trăng, sao lạnh lòng!
Đường đi khó tới non Bồng
Cậy chim xanh gửi chút lòng thân thương.

Ảnh đại diện

Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ] (Thôi Hộ): Bản dịch của Phùng Tường-Vân

Cửa này năm ngoái cũng hôm nay
Ánh sắc hoa đào hây má ai
Người đã phương trời nào cách biệt
Còn đây hoa cũ gió đông lay.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]