Dưới đây là các bài dịch của Phí Minh Tâm. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 6 trang (57 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6]

Ảnh đại diện

Hồng anh vũ (Thương Sơn lộ phùng) (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Phí Minh Tâm

Nước Nam triều cống vẹt màu hồng,
Lông tợ hoa đào tiếng nói trong.
Lý luận nghĩ suy như đó vậy,
Bao giờ thân thoát sống ngoài lồng.

Ảnh đại diện

Tương tư (Vương Duy): Bản dịch của Phí Minh Tâm

Ðậu hồng mọc ở phương nam
Mùa xuân nắng ấm trời làm xum xuê
Anh ơi! Anh nhớ hái về
Nhiều cành nhiều nhánh vẹn bề nhớ thương.

Ảnh đại diện

Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 5 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phí Minh Tâm

Tháp Hoàng dòng nước về đông
Chờ mong chút gió trời nồng ánh xuân
Hoa đào đua nở đón mừng
Em ưng hồng thẳm hay ưng hồng hồng.

Ảnh đại diện

Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 5 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phí Minh Tâm

Trước tháp Hoàng Sư nước chảy đông
Rã rượi hiu gió ánh xuân nồng
Hoa đào không chủ mừng xuân nở
Dễ yêu hồng thẳm hay hồng hồng.

Ảnh đại diện

Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 6 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phí Minh Tâm

Lối nhà cô Tứ đầy hoa
Trăm ngàn vạn đoá đậm đà sắc hương
Nhởn nhơ đàn bướm vấn vương
Hoàng oanh thảnh thót dể thương vô vàn.

Ảnh đại diện

Giang bạn độc bộ tầm hoa kỳ 6 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phí Minh Tâm

Bên nhà cô Tứ lối đầy hoa
Cành trĩu là là trăm vạn đóa
Ðàn bướm vui đùa lưu luyến lượn
Hoàng oanh thanh thảng thảnh thót ca.

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Phí Minh Tâm

Hạc vàng đạo sĩ đã cao bay
Ðể lại lầu trơ tại chốn nầy
Mây trắng trôi trôi từ muôn thuở
Hoàng hạc bao giờ trở lại đây
Hán Giang nhô nhấp trong chiều nắng
Bên đồi Anh Vũ cỏ vờn cây
Chiều xuống, cố hương nào đâu thấy
Sóng biếc ba đào gợi đắng cay.

Trang trong tổng số 6 trang (57 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6]