Dưới đây là các bài dịch của Phí Minh Tâm. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 6 trang (57 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tầm ẩn giả bất ngộ (Giả Đảo): Bản dịch của Phí Minh Tâm

Dưới rạng thông xanh hỏi tiểu đồng
Rằng: Thầy hái thuốc ở đàng trong
Quanh quẩn núi nầy không đâu khác
Nhưng mây giăng bủa khó tìm ông.

Ảnh đại diện

Đăng U Châu đài ca (Trần Tử Ngang): Bản dịch của Phí Minh Tâm

Anh hùng thuở trước chẳng còn ai
Cao nhân tại thế chữa thao tài
Trời đất mênh mông đâu nổi thiếu
Cho ta cô độc lệ đắng cay.

Ảnh đại diện

Xuân vọng (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phí Minh Tâm

Nước mất sông núi không
Hoa tuôn lệ cảm thông
Mùa xuân cây cỏ rậm
Biệt ly quá đau lòng
Ba tháng giặc phong tỏa
Tin tức quý vàng ròng
Ðầu bạc lưa thưa tóc
Trâm cài cũng bằng không.

Ảnh đại diện

Thu hứng kỳ 4 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phí Minh Tâm

Trường An như tợ ván cờ hay
Thế cuộc trăm năm ai khéo bày
Dinh thự lâu đài khoe chủ mới
Võ văn mũ áo dị kỳ thay
Rền vang chiêng trống xong ra Bắc
Rộn rịp ngựa xe trực hướng Tây
Rồng cá lặng yên thu lạnh lẻo
Thanh bình đất nước vui xum vầy.

Ảnh đại diện

Tiền xuất tái kỳ 6 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phí Minh Tâm

Giương cung cung cứng mới xài
Bắn tên phải biết tên dài dễ xuyên
Bắn người bắn ngựa trước tiên
Bắt giặc bắt tướng đương nhiên công thành
Chí tâm hạn chế sát sanh
Nước nào cũng có lằng ranh công bằng
Khi cần chống lại xâm lăng
Phương châm ngăn chận phải chăng giết nhiều.

Ảnh đại diện

Tặng Hoa khanh (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phí Minh Tâm

Cẩm thành đàn sáo rộn ràng thay
Nữa tan trong gió nữa vào mây
Khúc nhạc nầy đây chỉ trời có
Mấy lần nhân thế nghe được vầy.

Ảnh đại diện

Nguyệt dạ (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phí Minh Tâm

Phù Châu trăng tỏa ánh vàng
Khuê phòng vắng vẻ mình nàng ngó trăng
Các con trong tuổi còn măng
Trường An đâu biết khó khăn dặm đường
Sương rơi ướt mái tóc hương
Ðôi tay ngà ngọc đêm trường giá băng
Bao giờ cùng tựa sau màn
Cùng nhau soi bóng, lệ khan mi hồng.

Ảnh đại diện

Nhật mộ (Ngưu dương há lai cửu) (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phí Minh Tâm

Trâu dê xuống núi đã lâu rồi
Người người đóng chặt cổng giao bôi
Trăng thanh gió mát trong đêm vắng
Non sông đâu phải chỉ vườn đồi
Vách đá âm u suối trong chảy
Sương từ ngọn cỏ rễ thu trôi
Ðầu bạc phơ phơ dưới đèn sáng
Cần giúp hoa đèn nẩy sinh sôi.

Ảnh đại diện

Lữ dạ thư hoài (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phí Minh Tâm

Trên bờ cỏ gợn gió ru êm
Thuyền buồm đơn độc lướt trong đêm
Ngàn sao rơi rụng trên đồng vắng
Trăng theo nước cuốn toé lên thềm
Văn chương bao thuở đem danh lợi
Già bịnh yếu mòn phải lui êm
Thân thế chơi vơi không nơi tựa
Như hải âu kia trên đất mềm.

Ảnh đại diện

Mạn thành nhất thủ (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phí Minh Tâm

Trên sông đi cạnh ánh trăng vàng
Ðèn tối canh ba sáng như trăng
Cò trắng co đầu yên giất ngủ
Sau thuyền cá nhảy nước lăn tăn.

Trang trong tổng số 6 trang (57 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối