Dưới đây là các bài dịch của Phí Minh Tâm. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 6 trang (57 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Khúc giang kỳ 2 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phí Minh Tâm

Áo chầu sau buổi đem cầm xong
Say sưa lướt khướt đến đầu sông
Nợ rượu thường tình đâu chẳng có
Kẻ sống bảy mươi được mấy ông
Bươm bướm vờn hoa hoa phơi phới
Chuồn chuồn điểm nước nước thong dong
Vạn vật thời gian luôn biến đổi
Tạm cùng vui hưởng cách chi lòng.

Ảnh đại diện

Khúc giang kỳ 1 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phí Minh Tâm

Mỗi cánh hoa rơi bớt vẻ xuân
Gió lay vạn đoá lòng bâng khuâng
Nhìn hoa cuối cùng bay qua mắt
Rượu ngon quá chén cũng chẳng cần
Nhà nhỏ bên sông tổ chim phỉ
Cạnh mộ nằm yên tượng kỳ lân
Vui vẻ làm theo thiên nhiên gọi
Hư danh cạm bẫy cùm xác thân.

Ảnh đại diện

Giang thượng (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phí Minh Tâm

Trên sông ngày mưa nhiều,
Thu Kinh Sở điều hiu,
Gió giông cây lá rụng,
Ðêm dài quấn áo điêu.
Sự nghiệp thường soi kiến,
Tựa lầu ôn lãng phiêu.
Thời nguy mong báo chúa
Già yếu vẫn lo ưu.

Ảnh đại diện

Khách chí (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phí Minh Tâm

Phía bắc phía nam đẫm nước xuân,
Chim âu hằng bữa viếng tưng bừng.
Lối hoa không dọn vì không khách,
Có bạn hôm nay mở cổng mừng.
Xa chợ thức ăn đành thiếu vị,
Nhà nghèo rượu ẩm có không chừng.
Mời ông hàng xóm cùng nâng chén,
Ðem hết ra đây rượu đã lưng.

Ảnh đại diện

Giang thôn (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phí Minh Tâm

Nước trong ôm khúc chảy qua làng
Mùa hạ ven sông cảnh nhàn an
Trên nhà chim én thường qua lại
Hải âu trong nước cũng làm thân
Vợ già lấy giấy vẻ cờ thế
Trẻ con  uốn bẻ lưởi câu cần
Nhiều bịnh chỉ mong còn đủ thuốc
Cần chi nhiều thứ phỉ tấm thân.

Ảnh đại diện

Độc lập (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phí Minh Tâm

Chim săn hung tợn ngự trên không.
Một cặp bạch âu lượn giữa giòng
Phất phơ trong gió chờ cơ hội
Tới lui lui tới đợi tấn công.
Sương mai lấp lánh trên cỏ ẩm,
Mạng tơ giăng bủa nhện thong dong.
Thiên nhiên nhân sự đâu có khác.
Vạn mối âu lo giữ vững lòng.

Ảnh đại diện

Đăng cao (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phí Minh Tâm

Trời cao gió lộng vượn ỷ ôi
Cồn trong cát trắng chim bay hồi
Lá rừng trút đổ không ranh giới
Sông dài vô tận cuồn cuộn trôi
Thu buồn gợi nhớ lòng viễn khách
Già bịnh đài cao quyết chẳng thôi
Gian nan khổ hận tóc mai bạc
Vất vả từ đi chén rượu bồi.

Ảnh đại diện

Đăng lâu (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phí Minh Tâm

Hoa cận lầu cao, dạ khách đau
Nơi nơi hoạn nạn ngoại cửa lầu
Sông Cẩm đang xuân giữa trời đất
Ðĩnh Ngọc mây vờn nối trước sau
Nước nhà ổn định sau cơn biến
Giặc cướp phương tây chớ dãi dầu
Thương thay Hậu chúa lòng trung hiếu
Ngâm bài Lương phụ bớt nỗi sầu.

Ảnh đại diện

Cuồng phu (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phí Minh Tâm

Tây cầu Vạn Lý túp lều tranh
Ðầm Bách sông Thương nước chảy quanh
Gió quyện trúc xanh yên tĩnh lặng
Mưa động hồ sen ngát hương thanh
Bạn cũ giàu sang im thư tín
Con thơ thường đói mặt tái xanh
Dẫu muốn vùi thân quen phóng túng
Tự chế cười mình già ngông nganh.

Ảnh đại diện

Dã vọng (Tây sơn bạch tuyết Tam Thành thú) (Đỗ Phủ): Bản dịch của Phí Minh Tâm

Ðồn Tam Thành đồi tây tuyết phủ
Cầu Vạn Lý nối nhịp Phố Nam
Sông hồ gió bụi gây xa cách
Góc trời ứa lệ dạ có ham
Tuổi tác đã cao thân đau ốm
Nợ nước ơn vua trọn chưa làm
Ngoại thành rung rủi trên lưng ngựa
Thấy cảnh tiêu điều lòng hết kham.

Trang trong tổng số 6 trang (57 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối