Dưới đây là các bài dịch của Nhất Nguyên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 25 trang (247 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vu sơn khúc (Mạnh Giao): Bản dịch của Nhất Nguyên

Mười hai ngọn Dương Đài xanh biếc
Dòng Ba Giang uốn khúc lững lờ
Vua Kinh săn gặp chiều mưa
Gò cao đêm ngủ mộng đưa nữ thần
Phất phơ nhẹ khói hồng diễm lệ
Theo làn mây mờ ẩn sao trời
Mộng tan mở mắt đâu rồi
Vượn kêu ba tiếng lệ rơi đầm đìa!

Ảnh đại diện

Côn Lôn kỳ 1 (Trần Cao Vân): Bản dịch của Nhất Nguyên

Hỏi ta sao cớ đến Côn Lôn?
Bốn bể mênh mang tựa ngục môn
Thù nước chưa đền nam tử nợ
Hiếu nhà vâng giữ lão thân tồn
Cá thư hải ngoại truyền tâm huyết
Bể rống bên trời tỉnh mộng hồn
Nước Việt nhớ ơn Hồng Lạc mở
Thân này xin nguyện đạp càn khôn.

Ảnh đại diện

Thư trai xuân mộ (Nguyễn Như Đổ): Bản dịch của Nhất Nguyên

Nam thành xuân chiều muộn
Nhà tranh cửa liếp cài
Bên thềm ngấn rêu biếc
Trước sân cỏ xanh rì
Chim kêu hoa tự rụng
Khách đến mộng vừa tan
Cả ngày nhàn không việc
Son thơm điểm Dịch Kinh.

Ảnh đại diện

Vịnh hoài (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Nhất Nguyên

Cả ngày ngồi dưới gốc tùng
Có khi dạo bước một vòng bên ao
Nằm ngồi đi đứng thế nào
Cũng trong lặng lẽ trí đâu mê lầm
năm qua tháng lại âm thầm
Mặc cho tóc đã hoa râm trắng đầu
Chẳng màng thế sự bể dâu
Lòng an ý toại ngâm câu cảnh nhàn.

Ảnh đại diện

Viễn du (Tiện tử hà nhân ký) (Đỗ Phủ): Bản dịch của Nhất Nguyên

Kẻ hèn biết còn ai nhớ hả?
Mê phương nào gọi đó là nhà
Gió lay trúc lẫn đồng xa
Bọt sông sóng vỗ tuôn nhoà cát xuân
Gieo cây thuốc để phòng yếu bệnh
Ngâm vần thơ giải bận nỗi mình
Dường nghe Hồ ngựa lui binh
Vui mừng thăm hỏi tình hình kinh đô.

Ảnh đại diện

Bạch Đằng giang (Nguyễn Sưởng): Bản dịch của Nhất Nguyên

Cảnh Kình như núi cỏ cây tươi
Triều bể ầm ầm vách đá chuồi
Ai biết trùng hưng muôn thủa nghiệp
Nửa nhờ non nước nửa do người.

Ảnh đại diện

Ức Long Đội sơn kỳ 2 (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Nhất Nguyên

Gần đây già yếu chẳng tham thiền
Nhớ trước rong chơi cũng muộn phiền
Chùa cổ bốn bề cây đá phủ
Sư nghèo giường chiếc khói mây yên
Mấy tầng bóng trúc nghi không lối
Có khách bên dâu đứng đợi thuyền
Nông lão chửa nghe chuông báo ngọ
Thả trâu dưới núi ngủ tùng bên.

Ảnh đại diện

Nguyệt (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Nhất Nguyên

Đèn soi nửa cửa sách đầy giường
Đêm lắng sân thu đọng móc sương
Tỉnh giấc tiếng chầy đâu vẳng lại
Trên cành hoa quế ánh trăng vương.

Ảnh đại diện

Thế thái hư huyễn (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Nhất Nguyên

Mây nổi vô thường lắm biến a
Lênh đênh phó mặc giấc Nam Kha
Vẻ sương tắm hạ sen vừa nụ
Sắc gió xuân về mai đã hoa
Trăng lặn trời tây đâu trở lại
Dòng xuôi đông bể mãi trôi qua
Én xưa đậu trước lầu Vương Tạ
Nay đậu thường dân mọi mái nhà.

Ảnh đại diện

Tự tại (Tuệ Trung thượng sĩ): Bản dịch của Nhất Nguyên

Không dưng leo chuột lấn xâm ta
Trở lại rừng sâu gửi tuổi già
Cửa liếp mái tranh nhàn nhã chán
An tâm phải quấy khỏi phiền hà.

Trang trong tổng số 25 trang (247 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối