Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Văn Bách. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bắc quy quá Cổ Phao tự (Trần Danh Án): Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Thành Mạc chơ vơ bến Lục Đầu,
Bia tàn, vách đổ bóng chiều thâu.
Cỏ hoa mấy độ xuân thay đổi,
Non nước còn cười chuyện biển sâu.
Năng trĩu tình quê mờ bến khói,
Vấn vương tứ khách cách mây sầu.
Trời Nam xe ngọc về đâu tá?
Một mảnh vầng hồng ngập sóng sâu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bệnh hậu khiển ưu (Trần Danh Án): Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Há phải ham nghèo bỏ tước phong,
Làm người trọn đạo khó vô cùng.
Lòng ta chẳng đá, càng thêm vững,
Thợ tạo xoay vòng, bĩ lại thông.
Rượu nhạt đưa cơm nên giấc đẫy,
Lò tàn rấm lửa đỡ đêm đông.
Cuộc đời được mất nhường cơn mộng,
Để lại râu mày với núi sông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]