Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Quyết Thắng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tặng Hoàng Quân Khâm kỳ 3 (Huỳnh Thúc Kháng): Bản dịch của Nguyễn Quyết Thắng

Dệt gấm thì ta phải chọn tơ,
Cho hay tiền lộ vốn đa kỳ.
Cao tăng quy củ hay gìn giữ,
Trà cẩm sơn hà sẽ tới khi.
Chí vững lo toan bề gia thất,
Lòng bền theo đuổi chí nam nhi,
Dâu con êm ấm thành giai thoại,
Ngọc nhuận băng tâm phước vĩnh tuy.

Ảnh đại diện

Tặng Hoàng Quân Khâm kỳ 2 (Huỳnh Thúc Kháng): Bản dịch của Nguyễn Quyết Thắng

Đời anh trăm dũa với nghìn mài,
Chí lớn trong đời chịu dưới ai?
Mới biết ưu bần lòng vốn một,
Cho hay chức nghiệp ấy hai tài.
Bạn bầu kết cấu câu “tam ích”,
Xử thế vun tròn chữ “cán cai”.
Bạn muốn sinh tồn nên nỗ lực,
Thẹn cho mấy kẻ luống rong chơi.

Ảnh đại diện

Tặng Hoàng Quân Khâm kỳ 1 (Huỳnh Thúc Kháng): Bản dịch của Nguyễn Quyết Thắng

Văn minh vật chất miệng rêu rao,
Xe xỉ trào lưu vướng vấn vào.
Phách Á hồn Âu như thể đã,
Xuân hoa thu quả đã tầng bao,
Kinh luân chút gọi tài năng cả,
Thực nghiệm ra tuồng phẩm giá cao.
Tớ đã nhờ người mà sáng mắt,
Quẩn quanh theo mấy ả lau nhau.

Ảnh đại diện

Nhâm Ngọ nguyên đán (Huỳnh Thúc Kháng): Bản dịch của Nguyễn Quyết Thắng

Đầu Tị đuôi Thìn ách đã qua,
Xuân sang Nhâm Ngọ thế nào ta?
“Phục hưng” thiếp đỏ treo ngàn ngõ,
Ra lệnh cờ xanh đuổi quỷ ma.
Tháng chạp lạnh lùng trời tối mịt,
Điềm lành năm sắc nhật tường ba,
Văn nầy chẳng chịu Tần thiêu đốt,
Đọc sách bên đèn nở cựu ba.

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]