Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Lam. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hạ cảnh (Thái Thuận): Bản dịch của Nguyễn Lam

Nam Phong sân viện ngày đằng đẵng,
Ô sách thánh hiền miết dõi trông.
Thềm đỏ lựu hoa kê lửa rực,
Rèm xanh sắc cỏ lọt hơi nồng.
Quẻ kinh tươi tốt Bào ghi lẽ,
Khúc nhạc an hoà Thuấn góp công.
Nghìn cũ đạo lòng như dấy gọi
Ve chiều vẳng dưới tán hoè long.

Ảnh đại diện

Chinh phụ ngâm (Thái Thuận): Bản dịch của Nguyễn Lam

Cỏ bụi khắp vườn tơ liễu nhả,
Chồng tôi chinh chiến biết về khi?
Nửa rèm trăng khuyết đau lòng thẳm,
Đầy gối quyên kêu rớt lệ thì.
Ải bắc mây đằm côi bóng nhạn,
Sông nam xuân rũ úa bờ mi.
Dạo đây mấy bận mơ thương nhớ,
Từng tới bên anh có biết gì?

Ảnh đại diện

Chiêu Quân xuất tái (Thái Thuận): Bản dịch của Nguyễn Lam

Đường Nam hết nẻo thôi đường Bắc,
Nam Bắc đôi tình có dễ găm.
Trời Hán lệ hoa hoen vạn lý,
Đất Hồ tiếng ngựa bặt trăm năm.
Một vuông the nhiễu thương xuân lụi,
Mấy khúc tơ tranh mách nguyệt đằm.
Dặn tới quân vương yên gối điệp,
Trường Thành đúc bởi khối sầu câm.

Ảnh đại diện

Cấm trung thu dạ (Thái Thuận): Bản dịch của Nguyễn Lam

Lá ngự ngô đồng chung xáo xác,
Đã nghe hơi lạnh đẫm bào chương.
Tán bàng gió cuốn khuông rèm phất,
Gác cấm sao soi tiếng trống giương.
Ba kiếp nhang đèn kinh giấc trọc,
Nửa đời con tạo thán mai sương.
Dưới đuốc lão Đào thơ dứt đọc,
Nghĩ về dào dạt nỗi quê hương.

Ảnh đại diện

Cùng thanh (Thái Thuận): Bản dịch của Nguyễn Lam

Gió móc cuối thu vầy ướt lạnh,
Như đem ai xót phụ câu hờn.
Trăng thềm thút thít vừa theo vẳng,
Sương vách ỉ ôi đã tới vờn.
Sầu lại quán đàng nên giấc dở,
Già qua vóc nhiễu oán thân đơn.
Cảm thương thêm nỗi nhà Âu Thị,
Dựa bóng Ngọc Thằng đến sáng hôm.

Ảnh đại diện

Ẩn giả (Thái Thuận): Bản dịch của Nguyễn Lam

Dặm hồng xuôi ngược chân đà ngán,
Mười bậc lâm khê học chiếm phần.
Cảnh sẵn núi sông hoa vốn khách,
Lối không xe ngựa cỏ thường xuân.
Đồng Giang trăng vớt quên về Hán,
Chi Lĩnh mây vun bỏ lại Tần.
Lại phục Đào Chu ngày Việt thịnh,
Ngũ Hồ khói nước tấm nhàn thân.

Ảnh đại diện

Đông (Thái Thuận): Bản dịch của Nguyễn Lam

Trẻ trai ngồi thẳng như ngây ngốc,
Hiểu được đêm ngày tựa vó song.
Cá nước đoạn lời phen tuyết đóng,
Thước rừng trống ổ lúc cảnh không.
Công lênh dám kẻ so Hàn Tín,
Tri thức thẹn riêng sút Tử Phòng.
Đeo lẽ âm dương suy thịnh ấy,
Đội nhành Mai trắng ướm Nghiêu ông.

Ảnh đại diện

Đông Triều tảo phát (Thái Thuận): Bản dịch của Nguyễn Lam

Gà canh còn chửa thức,
Chèo khách đạp lòng sông.
Thẫm ngả phai trăng núi,
Vàng in mặn nước dòng.
Cát cò con gió thắt,
Bến cá rặng cây lồng.
Ai hát Thương Lang Khúc,
Chim khôn cựa giấc nồng.

Ảnh đại diện

Đông nhật hí đề Đoàn giảng dụ bích (Thái Thuận): Bản dịch của Nguyễn Lam

Một góc gió lành một góc xuân,
Cỏ cây như mới mọc đầy sân.
Tiên sinh ngồi ghế quay bầy nhỏ,
Vàng chói màu hoa chẳng phải bần.

Ảnh đại diện

Mai hoa (Thái Thuận): Bản dịch của Nguyễn Lam

Nơi vũng non cao chốn dịch lầu,
Trăm hoa đến hẹn khép mình sau.
Bụi hồng chẳng lối vày trang nhã,
Ngọc trắng khôn đường mỉa chuốt trau.
Dạo nguyệt Chân Phi yêu cốt cách,
Ghé hiên thi khách mến phong lưu.
Bình thời thêm hứng Bô Tiên nữa,
Chắc cứ ngâm nga tới thoả bầu.

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối