Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Hữu Vinh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 24 trang (232 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoạ Minh Châu Vân Bình liệt tiên sinh chu tải a Thanh phiếm ca nguyên vận (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Ngày ngày dinh phủ nhạc linh đình
Ca nữ tài hoa tiếng nổi danh
Chẳng những nghiêng thành là Tuyết Ngọc
Mà còn lầu ngọc giấu nàng Thanh
Trên thuyền lắm khách chưa quen biết
Xuống ngựa còn ai bước chẳng đành
Văng vẳng trên sông lời vọng nguyệt
Đường về thuyền chở mộng lênh đênh

Ảnh đại diện

Đề Hữu Hạnh ca cơ trước ni cô cà sa tiểu ảnh (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Mộng thật ngày ngày trước mắt qua
Phong trần chỉ sợ lỡ đời hoa
Sống đời múa hát thêm vô ích
Sớm mặc cà sa học Phật Đà

Ảnh đại diện

Bộ Chi Tiên nữ sử nguyên vận kỳ 4 (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Ngâm thơ tiêu khiển lúc xuân qua
Rực rỡ trời xuân xuân chửa già
Dáng dấp nàng đâu chưa được biết
Thơ nhờ đàn nhạn gửi đi xa

Ảnh đại diện

Bộ Chi Tiên nữ sử nguyên vận kỳ 3 (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Danh sĩ thường không ngại túng bần
Hồn nhiên sợ lỡ bởi phong trần
Huống chi nàng lại người danh tiếng
Gấm vóc lời văn giá vạn cân

Ảnh đại diện

Bộ Chi Tiên nữ sử nguyên vận kỳ 2 (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Phòng the nàng hiểu nỗi buồn dâng
Bao chuyện tài danh ta thẹn xưng
Sao tả hết lòng chân thật được
Chỉ còn ngâm mãi điệu Thiếu Lăng

Ảnh đại diện

Bộ Chi Tiên nữ sử nguyên vận kỳ 1 (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Đọc thơ thấm rõ nỗi lòng nàng
Có nhạc Tương Như cũng chẳng màng
Kẻ mọn này mong cùng gặp gỡ
Điệu xưa lời mới nhất thi đàn

Ảnh đại diện

Bộ Bình Thuận liêm hiến Hà Thiếu Trai tiên sinh nguyên vận kỳ 4 (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Biết anh quan tốt bậc quan hay
Chẳng có chuyện gì lại khó đây
Phong tục xét xem nào mấy kẻ
Xưa đàn Mật Tử giọng Ngu nầy

Ảnh đại diện

Bộ Bình Thuận liêm hiến Hà Thiếu Trai tiên sinh nguyên vận kỳ 3 (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Cũng cùng thi đỗ chẳng cùng khoa
Học rộng nên thành cổ học gia
Hóng mát nhớ chăng bên Việt Hải
Ngâm tràn uống cạn hát vang xa

Ảnh đại diện

Bộ Bình Thuận liêm hiến Hà Thiếu Trai tiên sinh nguyên vận kỳ 2 (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Lầu thơ vọng cảnh nhớ người thơ
Giường chiếu đầy bay đẫm bụi mờ
Muốn học Tử Du về đất Diệm
Chuyện đời chuyện thật với chuyện mơ

Ảnh đại diện

Bộ Bình Thuận liêm hiến Hà Thiếu Trai tiên sinh nguyên vận kỳ 1 (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Thành Sen mong đợi hái sen chơi
Hai bạn Trang, Tiên có cả hai
Đủ mặt tao nhân cùng chủ khách
Thơ đề trà nhắm cũng như ai

Trang trong tổng số 24 trang (232 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối