Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Hữu Vinh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 24 trang (232 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phụng hoạ đường huynh hiệp tá Quất Đình tiên sinh thất thập tự thọ nguyên vận (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Đàn sáo vang lừng chúc bảy mươi
Cười vui tiệc thọ rượu say muồi
Trời sinh Ma cật tay hoa bút
Trẻ có Trần Tư bậc lắm tài
Non bộ hàng mai là bạn thiết
Nụ lan chồi quế giỏi trồng chơi
Lấy thơ làm thuốc trường sinh uống
Rượu thọ đàn em hát chúc vui

Ảnh đại diện

Đinh Sửu hạ lục nguyệt tiễn biệt Hồ Trai Phạm tiên sinh quy lý, bộ Châu Khuê nguyên vận (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Hỏi ông cớ sự biệt kinh đô
Đợi lúc thu về viếng lối xưa
Trăng khuyết một vành cùng ngóng đợi
Sao khuya thất tịch mãi trông chờ
Dùng dằng đáy giếng xe đem cất
Bịn rịn bên hoa tiệc tiễn đưa
Thăm hỏi thường xuyên khi cách biệt
Xếp thành thi tập những lời thơ

Ảnh đại diện

Độc Thạch Hữu phu nhân tức Ngọc Anh nữ sĩ hoài cảm giai tác bộ vận kính trình (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Chí quyết lòng bền lệ có rơi
Ba mươi năm đã lánh xa đời
Phòng the lòng để tình không vướng
Tuổi hạc già thêm tóc chửa phai
Con học thành danh công dạy dỗ
Trẻ nuôi nên tiếng bậc quan tài
Tình xưa việc mới hôm nay gặp
Lắm chuyện hàn huyên ý chẳng nguôi

Ảnh đại diện

Hạ nhật nhàn khiển kính bộ Ngọc Anh nữ thi sĩ hoài cảm thi nguyên vận (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Vạc cò thư thả kháo nhau thường
Sao phải chờ đêm mới điểm trang
Vườn tược thơm tho mùi rượu đổ
Hàm Đan thấm thía giấc mơ tan
Thu sang dừng ngắm Dao Đài nguyệt
Xuân muộn tìm trông Thượng Uyển hương
Nữ sĩ hôm nay vui gặp gỡ
Chồng thơ hạnh ngộ chất đầy rương

Ảnh đại diện

Đinh Sửu lục nguyệt nhị thập ngũ vãn đáp xa tự Tùng tấn vãng Cam Lộ thưởng cảnh đồ trung tức sự (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Thôn xa tìm rượu ngóng trông chờ
Gió thoảng mùi sen áo phất phơ
Nắng xế ngang đầu chiều bóng ngã
Chim đơn cùng hướng cánh bay qua
Trời xanh ráng trắng còn xen lẫn
Vồng đỏ mây hồng cũng dần thưa
Đều khách thần tiên chơi chốn cũ
Trời cao biển rộng ngát lời thơ

Ảnh đại diện

Đinh Sửu hạ ngũ nguyệt nhị thập vãn giai Hồ Trai Phạm tiên sinh vãng Quảng Trị phỏng Phan Kính Chỉ thi hữu tịch trung tức sự (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Đỏ rực trời còn lúc giữa trưa
Chẳng lo thăm bạn thiếu xe đưa
Hồ Trai tay nắm cùng đi dạo
Kỉnh Chỉ nhà quen lại viếng qua
Nhà cửa cất chờ vò rượu cũ
Vườn lê trồng lại cội hoa xưa
Nghe đàn thêm nhớ ông Hà Ngại
Ngưỡng ngóng lầu thơ dạ thẫn thờ

Ảnh đại diện

Quỳnh hoa, thứ Hải Bình nguyên vận kỳ 4 - Phóng vận (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Hoa cười bên lá cuống không bày
Chỉ nở canh khuya cảnh lạ thay
Có phải hoa quỳnh hay cảnh mộng
Lời mơ trong mộng mộng ngây ngây

Ảnh đại diện

Quỳnh hoa, thứ Hải Bình nguyên vận kỳ 3 (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Mau nở nhanh tàn thật lạ thay
Trường sinh thuốc chẳng phải hoa nầy
Xót thương hương sắc khoe đêm tối
Son phấn tàn rơi khi gió mai

Ảnh đại diện

Quỳnh hoa, thứ Hải Bình nguyên vận kỳ 2 (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Đẹp hòn non bộ với hàng mai
Quý phái nào hơn một đoá nầy
Không ở vườn hoa theo lệnh chúa
Đêm khuya khoe sắc cớ nào đây

Ảnh đại diện

Quỳnh hoa, thứ Hải Bình nguyên vận kỳ 1 (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Lá bày cuống giấu lạ lùng thay
Trồng lúc nào nơi nóng nực này
Hoa chỉ nở cười khi tối đến
Không khoe hương sắc sáng ban mai

Trang trong tổng số 24 trang (232 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối