Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Hữu Vinh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 24 trang (232 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoạ Bình Thuận niết sứ Thiếu Trai Hà Ngải tiên sinh Canh Thìn niên khai bút nguyên vận (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Bút màu đem viết chuyện thường năm
Xuân lại xuân sang rồi lại xuân
Sương tuyết lên mau làn tóc trắng
Hoạ tranh giữ mãi nét màu thuần
Bạn quan với bác là duyên số
Mẫu chữ nhờ tôi có án văn
Bác hứng bày chơi vui trống nhạc
Ngàn quân khó trị cũng siêu quần

Ảnh đại diện

Phỏng An Sơn Tôn Thất Lưu tiên sinh viên cư quy hậu mông trịch giai chương ký thị hoạ vận dĩ đáp (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Vẫn thường nắng lại vẫn trăng qua
Nghi Hạ đình thơ rượu rót chờ
Chẳng thiếu lan thơm tình bạn mới
Vẫn đầy tùng cúc cảnh vườn xưa
Văn tài mơ giấc Giang Yêm mộng
Khúc phượng trao tình Tư Mã mơ
Mừng được thơ ông người nổi tiếng
Mài vàng dũa ngọc phải thành thơ

Ảnh đại diện

Mậu Dần niên thập nhất nguyệt nhật đăng Bạch Mã sơn (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Mười năm trước dạo đầm Ô Long
Bạch Mã nay leo mới tới cùng
Tay với ngang qua trời đã chắn
Non cao bé tít đất xa trông
Dễ thành thơ vịnh hoa đơm tuyết
Khó vẽ lầu cao khói toả lồng
Khách có vương tôn ai hỏi chủ
Chơi non châm rượu bạn quần hồng

Ảnh đại diện

Vương tôn Vu Hương thị chiêu ẩm mông toạ khách Ninh Bình bố chánh trí sự Cúc Lâm tiên sinh đề tặng hoạ vận dĩ đáp (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Mười năm mới lại buổi hàn huyên
Gặp gỡ chia tay chuyện tự nhiên
Làm khách sông Hương nay một dịp
Đề thơ núi Thuý đã đôi phiên
Cánh hồng vui thú trời mây tít
Cò vạc thư nhàn sóng nước bên
Cùng với vương tôn say tuý luý
Thơ dù một chữ cũng là duyên

Ảnh đại diện

Hoạ các thần Trần Minh Châu mông dữ cáo hưu từ quy lưu giản nguyên vận (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Danh sĩ danh khoa lại thượng lưu
Làm quan tiếng nổi ba mươi thu
Vì yêu tuổi hạc không lời dối
Đã nghiệm căn cơ nên cáo hưu
Trong lớp quan quyền nhiều mặt mới
Giữa hàng quan lại lắm đa mưu
Nể anh theo bước người về ẩn
Ta bước lên lầu hát với nhau

Ảnh đại diện

Hoạ lang trung Mặc Si tiên sinh dạ vũ bất mị độc báo cảm tác nguyên vận (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Thềm tranh xào xạc lặng lờ nghe
Hiu hắt giấc mơ dỗ chẳng về
Ngựa giỏi dặm ngàn phi uổng sức
Gà chăm canh sáng gáy ê chề
Đành xem kẻ mạnh sang xâm phạm
Khổ chịu non sông chọn Sở Tề
Mong có lời thơ ngăn được giặc
Bớt sầu cảnh huống khắp đông tây

Ảnh đại diện

Mậu Dần niên tứ nguyệt thập lục dạ thù An Lạc tự chủ kinh tế bộ trưởng Nguyễn Khoa Kỳ tiên sinh lục thập thọ chiêu ẩm (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Bạn xưa lễ thọ sáu mươi xuân
Mời tiệc sư đây bậc sĩ thần
Thời trẻ cùng trường nhiều kẻ giỏi
Tuổi già thành đạt mấy người thân
Giở tờ lá bối tin trời Phật
Chưa khoác cà sa sợ bụi trần
Non nước nên thơ đêm hội ngộ
Trăng tròn vằng vặc chiếu ngang chân

Ảnh đại diện

Độc Vân Hương nữ sĩ giai tác bộ vận phụng tục nhất thiên (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Phượng loan múa lượn sợ khoe bày
Mấy lượt sông thu quạ gọi bầy
Tây Tử dễ so cau mặt đẹp
Lệ Hoa khó sánh sủng ân dày
Có hương lồng nguyệt mây nên toả
Chẳng hận sầu hoa gió hãy bay
Yến cũ xây sào sang xuân mới
Buồn thương năm nọ hận còn đầy

Ảnh đại diện

Khốc hữu nhân tang ngộ thiền kỷ bút (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Khó thêm tóc bạc giữa đường đời
Mơ bướm Trang Sinh mộng thật rồi
Khóc bạn nay như lo phận số
Cúng ta sẽ được có là ai
Tây Phương chẳng hiểu Di Đà ý
Cuộc sống chỉ là khách viếng chơi
Chết mất sống còn rơi nước mắt
Vì đâu Phật dạy chuyện luân hồi

Ảnh đại diện

Mậu Dần thu cựu thức đốc giáo Lê Tĩnh tiên sinh trùng phỏng chí hỷ (Nguyễn Phúc Ưng Bình): Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Hai mươi năm trước ở Qua thành
Cũng bạn làm quan thuở tuổi xanh
Đất nước ông rền vang tiếng tốt
Hạc đàn tôi mới nếm công danh
Bao lần trôi dạt tơ theo gió
Nay dịp hàn huyên một nỗi tình
Quà biếu trong vườn tìm chẳng có
Cúc vàng tóc bạc đón mừng anh

Trang trong tổng số 24 trang (232 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối