Dưới đây là các bài dịch của Khuyết danh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bồn Phố Tỳ Bà đình (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của (Khuyết danh)

Hoa lau gió vút đêm mênh mông
Bồn Phố hơi thu gối lạnh lùng
Tìm tiếng tỳ bà trên nước vắng
Lan can bóng nguyệt rạng trên sông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tuyệt cú tứ thủ kỳ 3 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Khuyết danh Việt nam

Liễu non kêu cặp vàng oanh
Một hàng cò trắng trời xanh liệng kề
Non Tây tuyết ngậm song the
Đông Ngô muôn dặm thuyền về cửa ta


Bản dịch từ Đường thi tuyệt cú diễn ca 唐詩絕句演歌 (ký hiệu A.2814) do Đông Sơn cư sĩ (chưa rõ lai lịch) hiệu đính.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thư hoài kỳ 1 (Lê Quát): Bản dịch của Khuyết danh

Việc nhiều nhưng ốm, nên nhàn
Lặng im ngồi ngắm hợp tan lẽ trời
Cầu Song Mai gió thu rồi
Màu vàng hoa cúc ánh ngời lan can


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]