Dưới đây là các bài dịch của Joseph Kosma. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Lá rụng (Minh Sơn Lê): Bản dịch của Nhạc phẩm của Joseph Kosma

Les Feuilles Mortes

C’est une chanson
Qui nous resemble
Toi tu m’aimais
Et je t’aimais

Nous vivions tous
Les deux ensemble
Toi qui m’aimais
Moi qui t’aimais

Mais la vie sépare
Ceux qui s’aiment
Tout doucement
Sans faire de bruit
Et la mer efface sur le sable
Le pas des amants désunis

Jacques Prévert (1900-1977)

Ảnh đại diện

Những chiếc lá rụng (Jacques Prévert): Bản dịch của Joseph Kosma

C’est une chanson
Qui nous resemble
Toi tu m’aimais
Et je t’aimais

Nous vivions tous
Les deux ensemble
Toi qui m’aimais
Moi qui t’aimais

Mais la vie sépare
Ceux qui s’aiment
Tout doucement
Sans faire de bruit
Et la mer efface sur le sable
Le pas des amants désunis


Lời thơ trong ca khúc phổ nhạc của nhạc sĩ Joseph Kosma.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]