Dưới đây là các bài dịch của Hoàng Minh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tĩnh nữ 1 (Khổng Tử): Bản dịch của Hoàng Minh

Này người con gái tôi yêu
Hẹn nơi quán vắng mang nhiều nhớ nhung
Yêu người không gặp được sao?
Bâng khuâng lòng dạ biết bao ái tình!

Ảnh đại diện

Nguyễn Biểu (Đặng Minh Khiêm): Bản dịch của Hoàng Minh Đạo, Nguyễn Thế Đạt

Trùng Quang thiên tử nhuốm phong trần
Phụng mệnh quân trung một sứ thần
Nói thẳng vạch trần mưu giặc dữ
Trượng phu vì nước há vì dân

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]