Dưới đây là các bài dịch của Cổ Mộ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ngôn hoài (Không Lộ thiền sư): Bản dịch của Cổ Mộ

Giữa chốn long xà chọn một nơi
Nước non trời đất chỉ mình chơi
Đôi khi đỉnh núi trèo lên thẳng
Cất tiếng kêu vang lạnh cả trời

Ảnh đại diện

Tống Long Nham quy Diễn Châu (Trần Nguyên Đán): Bản dịch của Cổ Mộ

Bạc đầu áo bụi tự cười
Bến câu còn để sóng chơi một mình
Thương tôi đai mũ lênh đênh
Sân Lai áo gấm ước tình bác sao
Với đời mắt biếc trông nhau
Với thơ hứng cảm để vào non xa
Về đi, chớ ngại phong ba
Vườn xưa tùng cúc nào là mối nguy.

Ảnh đại diện

Thư hoài phụng trình Cúc Đường chủ nhân (Nguyễn Ức): Bản dịch của Cổ Mộ

Đường mây ngoảnh lại mịt mùng
Cánh bèo mặc gió lạnh lùng đẩy đưa
Về vườn bầu rượu bài thơ
Đất hoang ba khoảnh bơ vơ cảnh nghèo
Đa tình mái bạc thương sao
Núi xanh đã hẹn thuở nao ai cùng
Mũ trần giũ bụi bên sông
Chóng chầy thôi cũng đến vùng tịch liêu.

Ảnh đại diện

Mạch thượng tang (Tào Tháo): Bản dịch của Cổ Mộ

Cưỡi cầu vồng,
Đạp mây đỏ,
Lên đỉnh Cửu Nghi nhập Thiên cung.

Qua Thiên Hán,
Đến Côn Luân,
Gặp Tây Vương Mẫu cùng Đông Quân.

Bạn Xích Tùng,
Với Tu Môn,
Cầu đạo bí phương di dưỡng tinh thần.

Ăn linh chi,
Uống cam tuyền,
Cầm trượng quế và đeo hoa lan.

Dứt chuyện đời,
Du đất trời,
Như gió lốc (soát) bay nhảy muôn nơi.

Bóng chưa đổi,
Băng ngàn dặm,
Thọ như Nam Sơn, không quên lỗi lầm.


Nguồn: Cổ Mộ, “Tào Tháo - lãnh tụ thi đàn Kiến An”, Tạp chí Kiến thức ngày nay, số 569 ngày 01-06-2006
Ảnh đại diện

Bộ xuất Hạ Môn hành kỳ 2 - Quan thương hải (Tào Tháo): Bản dịch của Cổ Mộ

Trên mỏm núi cao
Phóng trông biển rộng
Cuồn cuộn nước reo
Gò đảo sừng sững
Cây cối tầng tầng
Cỏ hoa nghìn sắc
Gió thu hiu hắt
Sóng vọt tưng bừng
Mặt trăng mặt trời
Từ đó sáng ngời
Ngân hà rực rỡ
Từ đó ra đời.


Nguồn: Cổ Mộ, “Tào Tháo - lãnh tụ thi đàn Kiến An”, Tạp chí Kiến thức ngày nay, số 569 ngày 01-06-2006
Ảnh đại diện

Đối tửu ca (Tào Tháo): Bản dịch của Cổ Mộ

Nâng chén ca,
Buổi thái hoà,
Quan không thúc thuế.
Vua chúa sáng hiền,
Trung lương tướng tá tài ba.
Cùng nhau nhường kính,
Tranh chấp không xảy ra.
Ba năm cày cấy, chín năm vẫn ấm no,
Lúa gạo đầy kho,
Việc nặng không đến người già.
Mưa thuận gió hoà,
Ngũ cốc được mùa.
Bắt ngựa hoang,
Giúp canh tác mùa màng.
Các vị công, hầu, bá, tử, nam,
Đều yêu thương dân chúng,
Thưởng phạt phân minh.
Coi dân như con em mình.
Kẻ phạm lễ pháp,
Tuỳ nặng nhẹ xử hình.
Ngoài đường của rơi không ai nhặt.
Trong lao tù vắng tanh,
Mùa đông không có án.
Người già cả,
Sống trọn tuổi trời.
Cả thảo mộc côn trùng, ân đức đều đến nơi.


Nguồn: Cổ Mộ, “Tào Tháo - lãnh tụ thi đàn Kiến An”, Tạp chí Kiến thức ngày nay, số 569 ngày 01-06-2006
Ảnh đại diện

Khước đông tây môn hành (Tào Tháo): Bản dịch của Cổ Mộ

Hồng nhạn nơi ải bắc,
Chốn quạnh quẽ sơ hoang.
Tung cánh hơn vạn dặm,
Dừng, bay tự thành hàng.
Đông, sang Nam ăn thóc,
Xuân, lại về Bắc phương.
Giữa đồng cỏ bồng chuyển,
Theo gió muôn nẻo đường.
Lớn lên nào biết gốc,
Nghìn năm tuyệt hội tương.
Hỏi chàng chinh phu trẻ,
Sao đi mãi không dừng?
Yên cương không lơi lỏng,
Áo giáp mặc thường thường.
Cái già lừ đừ đến,
Bao giờ qui cố hương?
Rồng thần ẩn vực thẳm,
Mãnh thú lượn non cao.
Cáo chết quay về núi,
Cố hương quên được sao?


Nguồn: Cổ Mộ, “Tào Tháo - lãnh tụ thi đàn Kiến An”, Tạp chí Kiến thức ngày nay, số 569 ngày 01-06-2006

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]