Dưới đây là các bài dịch của Đinh Nho Hồng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 11 trang (103 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quá Nam Kinh đề Báo Ân tháp (Đinh Nho Hoàn): Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Đủ cả chín tầng đã bước lên
Không trung rừng rực khí linh thiêng
Tam Thừa thuận ý vua A Dực
Vĩnh Lạc từ tâm bậc thánh hiền
Lưng tựa tường mây ngờ khách mộng
Sợi tung áo vải học sư thiền
Tháp là di sản triều Minh trước
Ngựa Thục không còn báo biến thiên

Ảnh đại diện

Quá Nhạc Châu thành (Đinh Nho Hoàn): Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Gió về lưu luyến sóng Tiêu Tương
Trong tiếng đàn ca đến Nhạc Dương
Ngàn vạn dặm xa hồ ánh ngọc
Mười hai núi thắm rượu bay hương
Ba Khưu xương rắn chài không hỏi
Long Tỉnh chữ rồng quất tỏ tường
Vui hận đâu cần ta ngó tới
Dạo lầu thanh thản thú văn chương

Ảnh đại diện

Quá Bình Lạc thành (Đinh Nho Hoàn): Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Long môn thuyền đỗ dưới thành
Gió như mời đến phủ Bình Lạc thăm
Rèm trúc che nắng chói chang
Phố hoa mây khói ráng sương xa mờ
Ân Sơn sông uốn ngã ba
Mười nàng má ửng trên toà gác cao
Họ Chu người ngọc nơi nao
Hai mươi năm chịu ăn rau hoắc à?

Ảnh đại diện

Quá Giang Tây tỉnh Cửu Giang thành (Đinh Nho Hoàn): Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Giang Tây vốn có Cửu Giang
Chín dòng tranh chảy thế càng thấp vơi
Hạc bay, bóng nước in trời
Tầm Dương du khách những người trẻ trung
Nét tuỳ, sắc sảo văn chương
Liêm Khê nguồn chảy khác dòng Hổ Khê
Nhớ Đào Tiềm, muốn về quê
Đi chơi cũng có kiệu tre rượu hầu

Ảnh đại diện

Quá Hành Châu thành (Đinh Nho Hoàn): Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Gió nhẹ sông Tương nước phẳng lì
Hành Châu gõ mạn tựa chèo đi
Bóng am Câu Lậu mờ như mộng
Cỏ núi Thê Chân mượt tựa mi
Vân điệp lững lờ trời rộng mở
Cổ Sơn thanh vắng cảnh buồn thê
Nào thư buộc được chim trên núi
Phải đến Gia Ngư mới gửi về

Ảnh đại diện

Quá Hán Dương đề Hán Khẩu phố (Đinh Nho Hoàn): Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Vòng vèo Hán Thuỷ sông sâu
Nối cùng Đại Biệt ngay đầu núi cao
Bãi sông lạnh, phố vắng teo
Con manh xanh vút gò cao đầu nhà
Nhà dân vang tiếng đàn ca
Gió xuân lầu đón, rặng hoa im lìm
Mấy lần cạn chén táo tiên
Nhà giàu ăn trốc ngồi trên ngất trời
Nông dân cũng một kiếp người
Nghèo nàn đói rách nào ai thương cùng

Ảnh đại diện

Nhân Ngô Châu thủ Lý Chính đường xuất đề phú đoan ngọ bì ân vinh cầu thi ư bồi thần quan tức chiêm thành tống tha (Đinh Nho Hoàn): Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Nuốt tro đeo ống thật quang vinh
Thuyền đến Ngô Châu rực ánh minh
Quạt vẽ ung dung lầu Ngũ Phượng
Canh lan ngán ngẩm tục Tam Kinh
Công quyền dư sức treo hình hổ
Cây cỏ trôi sông trước Nguyệt Đình
Lòng thẹn chưa làm điều có ích
Âu vàng ấm áp đẹp thanh danh

Ảnh đại diện

Phỏng thi hoạ Thanh khách Đào Văn Độ (Đinh Nho Hoàn): Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Tri âm gặp lại khách tri âm
Đối xử vơi đầy một chữ tâm
Hán Hải bè rong xa vạn dặm
Diệm Khê lời dặn quý ngàn vàng
Hạc bay Xích Bích vang thơ phú
Trăng chiếu Lâm Cao lạc giọng ngâm
Mười chín năm qua thơ vẫn đó
Bâng khuâng lưu luyến mãi tình thâm

Ảnh đại diện

Quan Âm các đề tự cảnh (Đinh Nho Hoàn): Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Khám thờ in bóng xuống dòng sông
Sau núi tiết la nở mấy bông
Bạch Hạc nối thông trời Bát Nhã
Ca La vang vọng tiếng chuông đồng
Linh bồ nước tưới phun dòng biếc
Bột báng khói bay đọng bếp hồng
Cảm nhận ý thu tâm thoát tục
Thừa lời trò chuyện với cây tùng

Ảnh đại diện

Kim Lăng hoài cổ (Đinh Nho Hoàn): Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Kim Lăng Kim Trấn cổ xưa
Chất “kim” thấm đậm bao thu đất này
Cảnh quang phong tục đổi thay
Còn đâu áo mũ những ngày xa xưa
Chớ buồn tiếng quạ dưới hồ
Quạt tay, ít dịp ngâm thơ bên lầu
Hào đây, Song Tạ còn đâu
Lấy ai quất ngựa dẫn đầu ba quân

Trang trong tổng số 11 trang (103 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối