Dưới đây là các bài dịch của Ái Cầm. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Kiếm khách (Giả Đảo): Bản dịch của Ái Cầm

Ta mài kiếm sắc mười năm
Giang hồ chưa thử một lần ra tay
Cho ngươi xem kiếm hôm nay
Ai ức hiếp ta giúp ngay tận tình.

Ảnh đại diện

Độc thư đài (Đỗ Quang Đình): Bản dịch của Ái Cầm

Núi còn đây viện đọc thư
Bình phong gió cuốn sương mù mịt tan
Hồ trăng xưa vẫn mơ màng
Thanh Liên cư sĩ dặm ngàn đến chưa?

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]