Dưới đây là các bài dịch của ^_^. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đông dạ văn trùng (Bạch Cư Dị): Bản dịch của ^_^

Đêm đông tiếng dế kêu dồn
Người dưng nghe cũng cảm thương mối sầu
Ta già nghe chẳng sao đâu
Trẻ trung e dễ bạc đầu như chơi!

Ảnh đại diện

Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan) (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của ^_^

Gặp gỡ khó xa càng thêm khó
Gió xuân hèn yếu để tàn hoa
Tằm kia đến chết tơ còn vướng
Nến nọ thành than lệ chửa khô
Sáng sớm gương soi buồn tóc bạc
Khuya về thơ đọc lạnh trăng mờ
Bồng lai thử kiếm không nhiều lối
Nhờ cánh chim xanh hỏi giúp cho.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]