Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Quá Linh Đinh dương (Văn Thiên Tường): Bản dịch của Mottroithuongnho

Bởi học thánh hiền chuốc đắng cay
Can qua lưu lạc bốn năm dài
Mưa vùi bèo bọt, thân chìm nổi
Gió dập bông tơ, nước đoạ đày
Trong biển Linh Đinh than trắc trở
Trên bờ Hoàng Khủng tủi chông gai
Xưa giờ thiên hạ ai không chết?
Cốt giữ lòng son sáng đất trời

Ảnh đại diện

Bình thi (Mao Bá Ôn): không rõ dịch giả

Bèo

Cao sâu theo nước mọc im lìm
Nông nỗi xưa nay vốn khó dìm
Ngọn gốc đã trơ không lá lảu
Cỗi cành sao lại cả gan tim?
Coi thường tản mát khi thường tụ
Biết lúc lênh đênh chả biết chìm
Ví gặp tung trời cơn bão táp
Cuốn theo về biển khó đâu tìm!


Tương truyền bài Binh Thi( Vịnh Cây Bèo) của Mao Bá Ôn khi đem quân sang đánh nước ta đa làm gởi vua Mạc nước ta để xem thử nước ta có nhân tài không. Khi nhận được bài thơ thì Trạng Giáp Hải đã có bài hoạ như sau:
Cẩm lân mật mật bất dung châm
Đái diệp liên căn khởi kế thâm
Thường dữ bạch vân tranh thuỷ diện
Khảng giao hồng nhật truỵ ba tâm
Thiên trùng lãng đả thành nan phá
Vạn trận phong xuy vĩnh bất trầm
Đa thiểu ngư long tàng nghiểu lý
Thái Công vô kế hạ câu tầm
Tạm dịch:

Sin sít hoa thêu cản mũi khâu
Mấy tầng gốc rể vẫn chen nhau
Ganh cùng mây bạc trên làn sóng
Đâu để vầng hồng lọt đáy sâu
Nước vổ, vổ sao cho phá được
Gió to, to mấy có chìm đâu
Biết bao rồng cá năm trong đó
Cụ Lã đừng hòng thả lưỡi câu!

Và sau khi nhận được bài thơ này thì Mao Bá Ôn đã rút quân về vì thấy nước Nam còn lắm nhân tài không thể vội đánh!
Ảnh đại diện

Cảm hoài [Thuật hoài] (Đặng Dung): Bản dịch của (Không rõ)

Việc nước miên man nở vội già!
Đất trời lồng lộng phút cuồng ca
Gặp thời bần tiện công nêu dễ
Lỡ vận tài danh hận tới già
Giúp chúa những mong xoay trục đất
Rửa đồng khôn lối kéo Ngân Hà
Bạc đầu thù nước còn chưa trả
Mấy độ mày gươm bóng nguyệt tà

Ảnh đại diện

Tức cảnh chiều thu (Bà huyện Thanh Quan): thêm thơ của Bà Huyện Thanh Quan

Bài thơ trên xin khẳng định không phải của Bà Huyện Thanh Quan!( Còn của ai thì còn nghi vấn, có thể của HXH)

Dưới xin đăng một bài của Bà Huyện Thanh Quan, nhưng trong kho thơ của bà chưa thấy có( Khônng hiểu tại sao?)

Cảnh Hương Sơn

Đệ nhất nam thiên ấy cảnh này
Thuyền nan đón khách máy chèo lay
Hai bên quả núi lồng hương suối
Bốn mặt hoa ngàn rủ bóng cây
Cửa Phật lơ thơ tầng đá dãy
Chùa tiên bát ngát khói hương bay
"Nam vô" tiếng dậy thưa trần tục
Non nước Bồng Lai mới thấy đây!


bài thơ còn thiếu của Bà Huyện Thanh Quan

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: