Trang trong tổng số 4 trang (37 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Vì sao” (Xuân Diệu): Sai chính tả

Khổ thơ đầu, câu 1: "... Riêng hai", không phải "giêng hai";
Câu 2: "Nhìn cô tôi muốn hỏi", không phải "nhìn tôi cô muốn hỏi"
Khổ thơ thứ 3, câu 3:"...theo dòng cảm xúc", không phải"... theo giòng xảm xúc"
Khổ thơ cuối, câu 2: "...ai nỡ hỏi..", không phải"... ai nỡ bỏ..."

Ảnh đại diện

Sonnet 07 (Jean Cassou): Sai năm sinh

Sao nhà thơ lại sinh năm 1987 và mất năm 1986 (?)

Ảnh đại diện

Nguyễn Trãi trước giờ tru di (Trần Mạnh Hảo): Sai chính tả

Đầu bài: ... tru di" không phải "chu di"

Ảnh đại diện

Hà Nội mùa thu (Thuỵ Đông): Sai chính tả

Câu 3" Mùi cốm xanh" không phải "gốm xanh"

Ảnh đại diện

Nói sao cho vợi (Thu Trang): Sai chính tả

Câu 5: "Ánh sáng át hẳn màn sương" không phải "ắt"

Ảnh đại diện

Thơ viết cho con (Thúc Hà): Sai chính tả

"Lá dong" không phải "lá giong"

Ảnh đại diện

Ngày xưa còn nhỏ (Thế Lữ): Sai chính tả

Khổ thơ thứ 2 câu 4: " ...e dè..." không phải "eđè"
KHổ thơ thứ 9 câu 3: ".... phóng đãng" không phải "phóng lãng"

Ảnh đại diện

“Mùa xuân buồn đăm chiêu” (Heinrich Heine): Khong rõ ý thơ

Câu cuối" Được hôm khô đôi mắt" đọc không rõ ý> Tôi chưa đọc qua bài thơ này nhưng chữ "hôm" ở đây không phải. Có thể là "lau khô" hoặc "hong khô"

Ảnh đại diện

“Khi người ta xa nhau” (Heinrich Heine): Sai chính tả

Câu 4:"Nhớ thương ..." không phải "nhớm thương"
Câu 5:"Chúng mình..." không phải "chúng mìng"
Câu 8"Dành cho..." không phải"giành cho"

Ảnh đại diện

Gửi mẹ (Heinrich Heine): Sai chính tả

I.
Câu 1: " ...ngẩng cao đầu ..." không phải "ngẩn";
Câu 4: "....cúi mặt trước uy nghi..." không phải "cuối mặt"
II.
Câu 3: "... đẹp nhất.." không phải "đệp"

Trang trong tổng số 4 trang (37 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: