Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyên Sa (62 bài)
- Phùng Quán (54 bài)
- Cung Trầm Tưởng (21 bài)
- Dương Tường (41 bài)
- Xuân Sách (163 bài)
Tạo ngày 16/03/2007 08:40 bởi Hoa Xuyên Tuyết
Thu Trang sinh năm 1932 tại Hà Nội.

Tác phẩm:
- Nói sao cho vợi
- Ngược dốc
- Điều ước

 

Tuyển tập chung