Trang trong tổng số 8 trang (75 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoạ Tam Hương thi (Vương Chúc): 三乡诗

+++++++
三乡诗 :

三乡 : 地名 , 在今何地不详 . 唐 会昌 时 若耶溪 有女子随夫西入 函关 。
夫殁 , 东还 , 邈然无依 , 一日过 三乡驿 . 感慨题诗曰:

昔逐良人西入 关 ,
良人身殁妾空还。
谢娘 卫女 不相待,
为雨为云归旧山。

后和之者多至十人。
见 宋 计有功 《唐诗纪事·王祝》。
+++++++++

Ảnh đại diện

Vịnh Thái Hồ (Hồ Chí Minh): Thái Hồ khả tỉ Tây Hồ mỹ

++++++++++

太湖可比西湖美,
西湖不若太湖宽。
渔舟往来朝阳暖,
桑稻满田花满山。

Thái Hồ khả tỉ Tây Hồ mỹ,
Tây Hồ bất nhược Thái Hồ khoan.
Ngư chu lai vãng triêu dương noãn,
Tang đạo mãn điền hoa mãn san.

5-1961

Trang :  叶剑英与胡志明的交往(下) · 历史· 2008-06-26 - 南方都市报

Ảnh đại diện

Ký Thường trưng quân (Đỗ Phủ): Ký THƯỜNG CHINH QUÂN

++++++++++

Ký THƯỜNG CHINH QUÂN hay THƯỜNG TRƯNG QUÂN ?

Chúng tôi thấy rất nhiều chỗ viết là :
寄常征君  -  Ký Thường chinh quân

Trang :  全唐詩-卷229_27

và không có chỗ nào viết  :
寄常徵君

tuy hai chữ 征 và 徵 giống nhau .
Hai bà TRƯNG TRẮC , TRƯNG NHỊ viết chữ 徵 chứ không viết chữ CHINH 征 .

+++++++++++

Ảnh đại diện

Tí Dạ biến ca kỳ 1 (Lục Quy Mông): 子夜變歌

++++++++++
變歌 :

古人把《子夜警歌》称为《六变》之首,谓之“变头”。
《乐府诗集·清商曲辞二·子夜变歌三首序》:
“《宋书·乐志》曰:‘六变诸曲,皆因事制歌。
’《古今乐録》曰‘《子夜变歌》前作持子送,后作欢娱我送。
《子夜警歌》无送声,仍作变,故呼为变头,谓六变之首也。’”

变: ( biàn ㄅㄧㄢ�A1)性质状态或情形和以前不同,更改:  变调。
+++++++++++

Ảnh đại diện

Kiến chí (Lý Bá): 見志

+++++++

見志 : 表明志向。

南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·诸子》:“诸子者,入道见志之书。”
《新五代史·晋臣传·桑维翰》:“初举进士,主司恶其姓,以‘桑’、‘丧’同音。
人有劝其不必举进士,可以从佗求仕者, 维翰 慨然,乃著《日出扶桑赋》以见志。”

+++++++++

Ảnh đại diện

Hà Hoàng (Đỗ Mục): 河湟

+++++++++

旋見衣冠就東市 :

指公元777年(大曆十二年)元載因事下獄,代宗下詔令其自殺 .

東市:代指朝廷處決罪犯之地 . 《漢書·晁錯傳》記載,晁錯在漢景帝時任御史大夫,
對削藩定邊指出不少建議,但景帝聽信讒言,倉促下令殺了他。行刑時  "錯衣朝衣,斬東市 " .

+++++++

Ảnh đại diện

Hà Hoàng (Đỗ Mục): 河湟

++++++++
留神 : 注意,小心(多指防備危險或錯誤):留點兒神 .
留神 : 指關注河湟地區局勢 .
++++++++

Ảnh đại diện

Lữ bạc ngộ quận trung bạn loạn thị đồng chí (Đỗ Tuân Hạc): 旅泊遇郡中叛亂 示 同志

++++++++

Câu đề bài thiếu một chữ cho nên ý nghĩa khác hẳn .

Lữ bạc ngộ quận trung bạn loạn THỊ đồng chí :
Ghé thuyền đất khách gặp loạn trong quận NÓI VỚI bạn .

旅泊遇郡中叛亂示同志

握手相看誰敢言,
軍家刀劍在腰邊。
遍搜寶貨無藏處,
亂殺平人不怕天。
古寺拆為修寨木,
荒墳開作甃城磚。
郡侯逐出渾閒事,
正是鑾輿幸蜀年。

杜荀鶴
全唐詩-卷692_4

++++++++

Ảnh đại diện

Tương Nam tức sự (Đới Thúc Luân): Tương Nam tức sự

+++++++

卢橘 : 金橘的别称 .

明 - 李时珍 《本草纲目·果二·金橘》:

“此橘生时青卢色,黄熟则如金,故有金橘、卢橘之名 ”

+++++++++

Ảnh đại diện

Trịnh Quán hiệp luật (Đỗ Mục): Trịnh Quán hiệp luật

+++++++++++

Trịnh Quán 鄭瓘 là cháu của Trịnh Kiền 郑虔 .
Trịnh Quán tự Huỳnh Chi 萤之 , là bạn của Đỗ Mục .
Trịnh Kiền, ông của Trịnh Quán, xuất thân trâm anh môn đệ , thuộc Trịnh thị gia tộc ở Huỳnh Dương ,
thi thư hoạ đều giỏi , được Đường Huyền Tông khen là tam tuyệt , thụ chức bác sĩ
làm  việc ở Quảng Văn Quán 广文馆 , là phủ cao nhất trong Quốc Tử Giám  国子监 , nên
được gọi là Trịnh Quảng Văn 郑广文 .
Những bài thơ của Trịnh Quán có khi chú ở dưới là Quảng Văn tôn tử 广文孙子 .
Trịnh Kiền làm thơ hay nhưng Trịnh Quán thì không bằng ông của mình nên Đỗ Mục
mới ghẹo rằng Quảng Văn di vận lại cho cháu chỉ là sư tán ( đồ không đắc dụng ) ,
Trịnh Kiền nhờ tài thơ văn mà được quan chức lớn , nhiều người trọng vọng ,
còn Trịnh Quán thì cũng tài thơ văn mà không đắc dụng , lại có chí quy ẩn
không ham quan trường nên bất cần , say sưa cho qua ngày tháng ,  
văn chương thi hoạ và gà chó trộn chung trên một thuyền .......
Giống như Nguyễn Vĩ :
Xáo lộn văn chương với chả cá .

++++++++

Trang trong tổng số 8 trang (75 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: