Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 tác giả)
[1]

Đồng Đức Bốn

403.88
1948-2006, Việt Nam » Hiện đại
66 bài thơ, 81716 lượt xem, 21 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/03/2006 09:22

Hồ Xuân Hương - 胡春香

2974.31
1772-1822, Việt Nam » Nguyễn
155 bài thơ, 399636 lượt xem, 84 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/10/2005 13:04

Lưu Quang Vũ

2344.16
1948-1988, Việt Nam » Hiện đại
177 bài thơ, 327483 lượt xem, 89 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/09/2005 10:41

Nguyễn Du - 阮攸

1784.44
1766-1820, Việt Nam » Nguyễn
275 bài thơ, 277645 lượt xem, 90 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/06/2005 17:20

Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

264.31
1940-?, Việt Nam » Hiện đại
367 bài thơ, 82816 lượt xem, 41 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/06/2005 21:03

Phùng Tiểu Thanh - 馮小青

134.85
1594-1612, Trung Quốc » Minh
12 bài thơ, 21325 lượt xem, 11 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/07/2005 10:28

Trang trong tổng số 1 trang (6 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Tiểu Thanh