Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 tác giả)
[1]

Hồ Chí Minh - 胡志明 (Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc)

8624.30
1890-1969, Việt Nam » Hiện đại
304 bài thơ, 344463 lượt xem, 105 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/06/2005 02:30

Huy Cận - Cù Huy Cận

1774.27
1919-2005, Việt Nam » Hiện đại
408 bài thơ, 18 bài dịch, 202162 lượt xem, 69 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/03/2005 17:58

Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ

1134.43
1948-?, Việt Nam » Hiện đại
254 bài thơ, 192252 lượt xem, 41 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/06/2004 15:36

Nguyễn Khoa Điềm

584.38
1943-?, Việt Nam » Hiện đại
131 bài thơ, 77199 lượt xem, 14 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/09/2005 02:17

Phạm Tiến Duật

1214.53
1941-2007, Việt Nam » Hiện đại
32 bài thơ, 123048 lượt xem, 34 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/06/2005 14:42

Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành

9484.29
1920-2002, Việt Nam » Hiện đại
251 bài thơ, 46 bài dịch, 734348 lượt xem, 158 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/03/2005 18:06

Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu (Trảo Nha)

4584.29
1916-1985, Việt Nam » Hiện đại
357 bài thơ, 162 bài dịch, 806429 lượt xem, 260 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/02/2005 16:29

Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

5794.08
1942-1988, Việt Nam » Hiện đại
180 bài thơ, 4 bài dịch, 422790 lượt xem, 160 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/02/2005 16:28

Trang trong tổng số 1 trang (8 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Cherry blossom