Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]

Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng

334.52
1941-?, Việt Nam » Hiện đại
189 bài thơ, 186 bài dịch, 55132 lượt xem, 22 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/02/2005 16:20

Huy Cận - Cù Huy Cận

844.24
1919-2005, Việt Nam » Hiện đại
225 bài thơ, 18 bài dịch, 142297 lượt xem, 50 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/03/2005 17:58

Nguyễn Đình Chiểu - 阮廷沼

314.39
1822-1888, Việt Nam » Nguyễn
126 bài thơ, 54401 lượt xem, 20 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/07/2005 12:49

Nguyễn Gia Thiều - 阮嘉韶

43.25
1741-1798, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
15 bài thơ, 6744 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/08/2005 16:44

Tế Hanh - Trần Tế Hanh

514.63
1921-2009, Việt Nam » Hiện đại
196 bài thơ, 157 bài dịch, 79333 lượt xem, 32 người thích
Do Méri gửi ngày 20/03/2005 07:11

Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành

6214.28
1920-2002, Việt Nam » Hiện đại
246 bài thơ, 44 bài dịch, 573620 lượt xem, 122 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/03/2005 18:06

Tú Mỡ - Hồ Trọng Hiếu

204.70
1900-1976, Việt Nam » Hiện đại
85 bài thơ, 25 bài dịch, 44507 lượt xem, 13 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/03/2006 11:08

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: anna123