Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]

Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng

594.46
1941-?, Việt Nam » Hiện đại
190 bài thơ, 187 bài dịch, 87655 lượt xem, 32 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/02/2005 16:20

Huy Cận - Cù Huy Cận

1754.27
1919-2005, Việt Nam » Hiện đại
408 bài thơ, 18 bài dịch, 200705 lượt xem, 68 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/03/2005 17:58

Nguyễn Đình Chiểu - 阮廷沼

504.28
1822-1888, Việt Nam » Nguyễn
126 bài thơ, 91431 lượt xem, 26 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/07/2005 12:49

Nguyễn Gia Thiều - 阮嘉韶

124.42
1741-1798, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
15 bài thơ, 13488 lượt xem, 9 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/08/2005 16:44

Tế Hanh - Trần Tế Hanh

854.55
1921-2009, Việt Nam » Hiện đại
226 bài thơ, 156 bài dịch, 114771 lượt xem, 39 người thích
Do Méri gửi ngày 20/03/2005 07:11

Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành

9444.29
1920-2002, Việt Nam » Hiện đại
251 bài thơ, 46 bài dịch, 731680 lượt xem, 157 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/03/2005 18:06

Tú Mỡ - Hồ Trọng Hiếu

324.38
1900-1976, Việt Nam » Hiện đại
86 bài thơ, 25 bài dịch, 65768 lượt xem, 14 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/03/2006 11:08

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: anna123