Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]

Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng

414.29
1941-?, Việt Nam » Hiện đại
189 bài thơ, 186 bài dịch, 60444 lượt xem, 23 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/02/2005 16:20

Huy Cận - Cù Huy Cận

1014.10
1919-2005, Việt Nam » Hiện đại
407 bài thơ, 18 bài dịch, 151565 lượt xem, 54 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/03/2005 17:58

Nguyễn Đình Chiểu - 阮廷沼

354.43
1822-1888, Việt Nam » Nguyễn
126 bài thơ, 61671 lượt xem, 21 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/07/2005 12:49

Nguyễn Gia Thiều - 阮嘉韶

53.60
1741-1798, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
15 bài thơ, 7943 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/08/2005 16:44

Tế Hanh - Trần Tế Hanh

594.56
1921-2009, Việt Nam » Hiện đại
198 bài thơ, 157 bài dịch, 85584 lượt xem, 33 người thích
Do Méri gửi ngày 20/03/2005 07:11

Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành

7254.30
1920-2002, Việt Nam » Hiện đại
250 bài thơ, 44 bài dịch, 612302 lượt xem, 128 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/03/2005 18:06

Tú Mỡ - Hồ Trọng Hiếu

244.42
1900-1976, Việt Nam » Hiện đại
85 bài thơ, 25 bài dịch, 49429 lượt xem, 13 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/03/2006 11:08

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: anna123