Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]

Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng

474.34
1941-?, Việt Nam » Hiện đại
189 bài thơ, 186 bài dịch, 64670 lượt xem, 24 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/02/2005 16:20

Huy Cận - Cù Huy Cận

1104.14
1919-2005, Việt Nam » Hiện đại
407 bài thơ, 18 bài dịch, 156598 lượt xem, 54 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/03/2005 17:58

Nguyễn Đình Chiểu - 阮廷沼

374.24
1822-1888, Việt Nam » Nguyễn
126 bài thơ, 66009 lượt xem, 21 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/07/2005 12:49

Nguyễn Gia Thiều - 阮嘉韶

84.12
1741-1798, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
15 bài thơ, 8788 lượt xem, 7 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/08/2005 16:44

Tế Hanh - Trần Tế Hanh

654.48
1921-2009, Việt Nam » Hiện đại
198 bài thơ, 157 bài dịch, 88665 lượt xem, 33 người thích
Do Méri gửi ngày 21/03/2005 07:11

Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành

7694.27
1920-2002, Việt Nam » Hiện đại
250 bài thơ, 44 bài dịch, 631014 lượt xem, 131 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/03/2005 18:06

Tú Mỡ - Hồ Trọng Hiếu

264.38
1900-1976, Việt Nam » Hiện đại
86 bài thơ, 25 bài dịch, 52507 lượt xem, 13 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/03/2006 11:08

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: anna123